Nordsjællandske kommuner opfordrer borgerne til at køre sammen

Frem til den 12. august er Kystbanen lukket for al trafik.

Bag kampagnen står Rudersdal, Fredensborg og Helsingør Kommuner i samarbejde med Region Hovedstaden og Gate 21. For trængslen på vejene stopper ikke automatisk ved kommuneskellet. Mange borgere pendler til arbejde i omkringliggende kommuner, og de er afhængige af, at der bliver fundet fælles løsninger til den fremtidige fremkommelighed.

En blaffer mødte nye mennesker

Forud for kampagnen blev Carsten Theede fra Blaffernationen sendt ud på de Nordsjællandske veje for at undersøge, hvor nemt det er at få et lift. Turene gik på kryds og tværs fra arbejdspladser i Helsingør og Hellerup og samkørselspladserne i Mørdrup, Vedbæk, Nærum, Skodsborg, Kokkedal og Kvistgård.

Alle stederne var det hurtigt og nemt at finde nogen at køre sammen med. Det blev blandt andet til mødet med tre nyudklækkede studenter, en bedstemor, to schweiziske advokater, en psykolog, en fotojournalist og en selvstændig ursælger.

Kampagnen skal netop også være med til at nedbryde de barrierer, der kan være ved at køre sammen med nogle man ikke kender. Når du tager en kollega med i bilen til eller fra arbejde, kan det skabe nye relationer og styrke sammenholdet på arbejdspladsen.

Samkørsel er ikke bare en hurtig måde at komme fra A-B, samkørsel åbner op for tolerance og skaber tillid – og hvem ved, I får måske en god historie med på vejen.

Trængsel på vejene

Vejdirektoratet har netop udgivet en ny rapport, der viser, at antallet af biler er steget med 30 procent de sidste 10 år, og især i myldretiden er vejene pressede. 

Hvis vi skal komme trængslen til livs, er det ikke nok at udvide vejnettet. Antallet af biler stiger løbende, så vi skal til at tænke i alternative løsninger. En af de løsninger er samkørsel.

Alt for mange sidder alene i bilerne til og fra arbejdet. Det belaster ikke kun vejnettet, men også miljøet. Hvis der skal skabes klimavenlige løsninger, er det nødvendigt at fokusere på vaner og adfærd hos bilisterne.

Derfor, kør sammen – og ikke kun, når Kystbanen bliver renoveret

  • Kampagnen kører i ugerne 28-32
  • Kampagnen er støttet med midler fra Moving People
  • Kampagnen er blevet til i samarbejde med Region H, Gate 21 og Blaffernationen
  • På trafikkort.vejdirektoratet.dk er der et overblik over samkørselspladserne

Se mere på følgende sider

Helsingør Kommune: Helsingor.dk/kystbanen