Ny elektronisk omsorgsjournal på vej i 2018

Helsingør Kommune skal have nyt omsorgssystem. Læs mere om hvad det betyder for dig som borger.

I løbet af dette forår får Helsingør Kommune et nyt omsorgssystem (Nexus) på ældre- og sundhedsområdet og en ny måde at dokumentere på. Det betyder, at borgerne i perioder vil kunne opleve ændringer i kontakt med ældre – og sundhedsområdet i Helsingør Kommune.

Bedre kvalitet og mulighed for selv at bidrage 

Omsorgssystemet er det sted, hvor medarbejderne løbende dokumenterer deres arbejde. Dette er lovpligtigt. Det nye omsorgssystem er mere brugervenligt og vil gøre det nemmere at skrive i systemet løbende, sådan at kvaliteten i dokumentationen bliver endnu bedre. Borgerne får også mulighed for både at se og skrive i egen journal. 

Hvornår sker det?

I de kommende måneder skal alle medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg på kursus, og gamle journaler skal lægges over i det nye system. Processen er planlagt så borgerne bliver berørt mindst muligt - og måske vil nogle borgere slet ikke mærke forandringer. Borgerne får alle den nødvendige hjælp og støtte, ansøgninger til pleje- og ældreboliger bliver behandler som normalt. Borgere, der er indlagt, kommer hjem til rette tid.

Hele processen forventes at være afsluttet i løbet af sommeren.

Det vil i nogen tilfælde betyde længere ventetid på behandling af sager og visitationsbesøg. Alle sager og henvendelser prioriteres, så  sager med høj prioritet håndteres og sagsbehandles med det samme. Middel prioritet med forventet ventetid på 3 måneder og lav prioritet med forventet ventetid på 6 måneder.

Der er indkaldt flere vikarer, nogle opgaver og ydelser vil blive leveret af private leverandører, eksempelvis genoptræning, og tilbud om forebyggende hjemmebesøg vil ikke bliver tilbudt i perioden. Til gengæld arrangerer vi ”75 års fødselsdage,” der fungerer som kollektive forebyggende hjemmebesøg

Der er kortere telefontid i Forebyggelse og Visitation: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-12.00. Onsdag lukket.

Kontakt til hjemmeplejen foregår som vanligt

De private leverandører kan kontaktes på:

Det Danske Madhus
Levering af mad
Tlf. 70 70 26 46

Egebjerg Købmandsgård,
Levering af dagligvarer                                     
Tlf. 70 25 88 88

Intervare,
Levering af dagligvarer                    
Tlf. 70 27 72 33

Berendsen,
Levering af tøjvask                       
Tlf. 35 85 32 83

De Forenede Dampvaskerier,                         
Levering af tøjvask 
Tlf. 44 22 07 07