Er du platfodet ?

Ny praksis gør det muligt at få genoptaget sin ansøgning om bevilling af ortopædiske hjælpemidler, når man er platfodet.

En ny praksis fra Ankestyrelsen gør det nu muligt, at få genoptaget sin ansøgning vedrørende bevilling af ortopædiske hjælpemidler i forbindelse med platfodethed. 

Den enkelte sag vil dog fortsat skulle afgøres ud fra en lægelig vurdering og være omfattet af den gældende forældesfrist på 3 år

Såfremt du er en af de borgere, der vurderer at være berørt af denne ændring, da kan du kontakte Helsingør Kommunes pensionsteam på 49 28 28 28, som kan rådgive dig, ud fra denne nye gældende praksis.