Ny sygeplejeklinik åbner på HRT

For at styrke det nære sundhedsvæsen åbner Helsingør Kommune en sygeplejeklinik på HRT for borgere, der er visiteret til kommunal sygepleje.

Erfaringer fra mere end 250 kommunale sygeplejeklinikker i Danmark viser, at sygeplejefaglig ekspertise kan anvendes bedre i en klinik end i borgerens eget hjem.

Derfor åbner Helsingør Kommune den 3. september 2018 en sygeplejeklinik på HRT, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

I sygeplejeklinikken får borgerne et nøjagtigt konsultationstidspunkt. Samtidig vil de opleve sammenhæng i behandlingen, da de vil møde de samme tre-fire erfarne sygeplejersker, tilknyttet klinikken.

Styrker det nære sundhedsvæsen

Sygeplejeklinikken er et skridt mod fremtidens nære sundhedsvæsen, med samling af behandlingstilbud og fagligheder der er med til at sikre sammenhæng og mindst mulig indgriben for borgeren og med fokus på den høje faglige kvalitet.

Etableringen af sygeplejeklinikken er midlertidig på HRT, da Sygeplejeklinikken i 2021 skal flytte med ind i det nye sundhedshus på Prøvestenen. Ud over en optimeret behandling for borgerne, da det rette udstyr til sygepleje vil være samlet og til stede i klinikken, bliver der med etablering af sygeplejeklinikken også mulighed for et øget samarbejde på tværs med de faggrupper, som er tilknyttet HRT.

Det er borgere, der selv kan komme til klinikken, som vil være i målgruppen. Det betyder, at der forsat er borgere, som vil få besøg af hjemmesygeplejersken. Målgruppen i sygeplejeklinikken vil være bred og vil bestå af borgere, der kan have behov for eksempelvis sårpleje, kostvejledning eller hjælp til medicinhåndtering.

Klinikken forventer at have en kapacitet på ca. 40 besøg om ugen.

En fordel med en klinik

- Vi er meget glade for, at vi nu får en sygeplejeklinik i Helsingør Kommune. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er mange fordele ved at have en klinik frem for at behandle alle borgere i deres eget hjem. For nogle borgere er det en fordel, at de ikke skal sidde hjemme og vente på hjemmesygeplejersken, men kan komme ind til en aftalt tid og blive behandlet, siger Mette Lene Jensen, formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg.

- Den nye sygeplejeklinik understøtter det nære sundhedsvæsen. Her er visionen at sætte mennesket i centrum og samtidig have fokus på kvalitet og sammenhængende forløb, der går på tværs af kommune, region og almen praksis. Det nære sundhedsvæsen samler sundhedsfunktioner, tilbud og fagligheder, og det gør vi også i den nye sygeplejeklinik, siger Mette Lene Jensen.

Fakta:

Den primære arbejdsopgave for hjemmesygeplejerskerne i klinikken vil være behandling af borgere, der selvstændigt kan transportere sig til klinikken og har behov for hjælp til:

• Sårpleje.
• Øjen- og øredrypning.
• Injektioner.
• Kateder- og stomipleje.
• Måling af blodsukker, puls- og blodtryk.
• Inkontinens – udredning og vejledning.
• Medicinadministration.
• Sygeplejefaglig vejledning og undervisning.
• Hverdagsrehabilitering.

Åbningstiderne i sygeplejeklinikken er som udgangspunkt alle hverdage fra kl. 7.30-15.00.