Præcisering af afbrændingsforbud

Sol og varme og mange dage uden regn har medført et afbrændingsforbud. Helsingør Kommunes Beredskab præciserer her forbuddets indhold.

På baggrund af den lange tørke og de mange varme og solrige dage er jordbunden og vegetationen (træer, græs, planter, blomster med mere) fortsat meget tør. Dette betyder, at der er stor risiko for naturbrande. Helsingør Kommunes Beredskab har genovervejet afbrændingsforbuddets indhold og præciseret forbud og undtagelser.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding og brug af:

 • Grill, der fungerer ved afbrænding af trækul, træbriketter og lign.
 • Ildsteder, fx bål og bålfade, pejse, pizzaovne, brændeovne og lignende
 • Stearinlys, haveblus, fakler og lign.
 • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, fx ukrudtsbrændere, blæselamper, terrassevarmere, udtørringsapparater, svejse- eller skæreaggregater
 • Haveaffald, halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, affald fra skovbrug, siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv - DET ER ALTID FORBUDT

Undtagelser for afbrændingsforbuddet:

 • Brug af grill (trækul, træbriketter og lign.) på ikke-brændbart underlag (fliser, asfalt med mere) ved privat bolig i forsvarlig afstand fra brandbar vegetation (græs, træer) og kun når der er let vind.

Undtagelsen gælder dog ikke privat bolig i sommerhusområder, kolonihaveområder, på campingpladser og lignende 

 • Gasgrill og campingudstyr som fungerer ved gas, i forsvarlig afstand fra brandbar vegetation og på ikke-brandbart underlag
 • Erhvervsmæssig udførelse af varmt arbejde, bortset fra brug af ukrudtsbrændere. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

Eksempler på varmt arbejde:

 • Lodning af tagrender
 • Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
 • Skæring af metal
 • Skæring og slibning af metal med vinkelsliber
 • Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
 • Svejsning
 • Svejsning af tagpap
 • Skæring i metal med skærebrænder
 • Skæring i metal med vinkelsliber
 • Brandvæsenets øvelser på dertil indrettede områder

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelsen.

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?

Afbrændingsforbuddet er i kraft, indtil Helsingør Kommunes beredskab vurderer, at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko i naturen.

Helsingør Kommunes Beredskab meddeler, når afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Det vil typisk være, når der er faldet en tilstrækkelig mængde nedbør.

Mere info om afbrændingsforbuddet

Helsingør Kommunes Beredskab indførte den 7. juni 2018 et afbrændingsforbud. Forbuddet blev udstedt i medfør § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen).

 


Forbud mod brug af åben ild

Afbrænding er ikke tilladt. 

Læs mere om bål og brug af åben ild

Generelle brandråd
 • Stil grillen på et ikke-brændbart underlag i forsvarlig afstand fra vegetation.
 • Hold øje med vinden, når du tænder grillen - gnister flyver nemt i naturen.
 • Brug aldrig brandfarlige væsker til at tænde grillen.
 • Sørg for at have vand i nærheden - fx vandflasker eller spand.
 • Vær opmærksom på, gnister nemt spreder sig, når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen.
 • Hold grill og omgivelserne under opsyn, når du griller.
 • Grillen må ikke forlades, før den er slukket.
 • Lad aske blive i den tillukkede grill - ved åben grill: sluk med rigeligt vand.
 • Sluk engangsgrillen med vand - husk at køle området med rigeligt vand.
 • Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen - medbring eventuelt egnet beholder.
 • Undlad at parkere bilen i højt græs - katalysatoren kan antænde græsset.