Skal din forening være med i Nationalparkrådet?

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal nedsætte et nationalparkråd, som skal rådgive og komme med forslag til nationalparkbestyrelsen. I kan være med.

De 18 nye rådsmedlemmer skal findes blandt interesse- og erhvervsorganisationer, lokale myndigheder, erhvervsliv og foreninger med interesse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for at sikre den lokale opbakning til nationalparken. Rådet får også to pladser i bestyrelsen.

Nationalparken dækker et kæmpestort geografisk område: Fra Lynæs i vest, Helsingør i øst, Dronningmølle i nord og Store Dyrehave i syd. Vi vil i bestyrelsen gerne have et så bredt sammensat nationalparkråd som muligt. Vi opfordrer derfor alle interesserede foreninger og organisationer til at indstille kandidater til rådet, siger Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland afholder informationsmøde om nationalparkrådet:
Mandag d. 19. november 2018 kl 19-21 på Frederiksborg Gymnasium og HF, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød.

På mødet vil Nationalpark Kongernes Nordsjælland fortælle om nationalparken med særlig fokus på nationalparkrådet og dets rolle. Bestyrelsen har besluttet, at rådet skal dække emnerne: natur, geologi/landskab, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv/turisme samt formidling/undervisning/forskning.

Det er bestyrelsen, der beslutter rådets sammensætning. Det er muligt at indstille kandidater til nationalparkrådet frem til søndag d. 16. december 2018.

Læs mere om nationalparkrådet og hvordan du indstiller kandidater