Udlejning af tre ledige arealer til udeservering på Axeltorv

Areal 1, 4 og 5 udbydes til nye lejere. Lejen løber frem til sæsonen 2020, og prisen per areal er fastsat til 49.050 kr. pr. sæson.

Helsingør Kommune har udpeget 5 områder til udeservering på Axeltorv. Område 2 og 3 er udlejet, område 1 er blevet opsagt og område 4 og 5 har aldrig været udlejet. Se kort over ledige arealet her:

De tre ledige arealer skal lejes ud hurtigst muligt, så der bliver mulighed for udeservering på Axeltorv i den kommende sommerperiode.

Areal 1, 4 og 5 udbydes til nye lejere. Lejen løber frem til sæsonen 2020, og prisen per areal er fastsat til 49.050 kr. pr. sæson, der løber fra 1. april til 31. oktober.

Krav til ansøgere

Du skal opfylde følgende minimumskrav for at komme i betragtning som ansøger:

  1. Du har ikke en lejeaftale i forvejen på Axeltorv, 
  2. Du kan give dine kunder adgang til egne toiletfaciliteter.
  3. Alle nødvendige fødevaregodkendelser skal fremsendes med ansøgning
  4. Godkendt alkoholbevilling skal fremsendes sammen med ansøgning (hvis varesortimentet omfatter alkohol).

 Ovenstående betingelser er nødvendige for at komme i betragtning, som lejer af et areal.

Helsingør Kommune vil herefter vurdere ansøgningerne efter bl.a. følgende kriterier:

  •  Geografisk/fysisk tilknytning til Axeltorv
  • Afstand til udeserveringsarealet
  • Forslag til indretning af arealet til udeservering (trafikale og æstetiske hensyn)

Send din ansøgning til blv@helsingor.dk med emnefeltet: Axeltorv 

Der er ansøgningsfrist onsdag den 23. maj kl 15, og herefter vil Centeret for By, Land og Vand vurderer ansøgerne. Ansøgerne bliver kontaktet hurtigst muligt herefter.

Gademanualen 

Helsingør Kommune har vedtaget regulativet ”Gademanualen for Helsingør Kommune”, der indeholder bestemmelser, som også ansøgere om udeservering på Axeltorv skal overholde.

Se gademanual her

Du kan læse hele den politiske sagsfremstilling fra By, Plan, og Miljøudvalget møde om sagen den 7. maj 2018 her