Vær med til at forbedre trafiksikkerheden

Helsingør Kommune inviterer borgerne til at fortælle om deres færden og komme med deres gode ideer, så Rønnebær Alle, Esrumvej og Hovvej.

I 2018 sætter Helsingør Kommunes projekt trafiksikkerhedsby fokus på at forbedre trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister, der skal krydse vejen. Der er udarbejdet et forslag til forbedringer, men der er brug for borgernes input. Derfor inviterer Helsingør Kommune borgerne til at fortælle om deres færden og komme med deres gode ideer, så Rønnebær Alle, Esrumvej og Hovvej kan blive mere sikre at færdes på.

Antallet af uheld har generelt været faldende på kommunens veje, men uheld med lette trafikanter er ikke helt fulgt med. Derfor sætter Helsingør Kommune særligt fokus på, hvordan de lette trafikanter mere sikkert kan krydse vejene.

 Der er ikke længere nogen reelle ”sorte pletter”, hvor der sker mange uheld samme sted, men vi kan se, at der på nogle af vores veje sker uheld spredt over hele strækningen, og at uheldene især sker i mørke, siger Christina Jakobsen, der er ingeniør i Center for By, Land og Vand.

Nogle af fodgængerfelterne på trafikvejene opfylder ikke længere kravene til, hvornår der kan anlægges et fodgængerfelt. Samtidig viser flere undersøgelser, at uregulerede fodgængerfelter kan udgøre en større risiko end sikkerhed for fodgængerne. Det sker fx når der kun er få krydsende fodgængere. Det medvirker til, at bilister mister respekten for krydsningen og begynder at overse fodgængerfeltet.

Derfor vil vi tage ud til Rønnebær Alle, Esrumvej og Hovvej for at komme i dialog med borgerne, og snakke med dem om, hvor de krydser vejene og hvad de har af ideer til at forbedre sikkerheden, siger Christian Holm Donatzky, der er udvalgsformand for By, Plan og Miljøudvalget i Helsingør Kommune.

I første omgang omfatter projektet Esrumvej, Rønnebær Alle og Hovvej, men det er meningen, at princippet med tiden også skal udbredes til andre veje i kommunen.

Forslaget er allerede forelagt for kommunens dialoggruppe om tilgængelighed, som også har bidraget med gode input og råd til det videre arbejde. 

Praktisk info

Rønnebær alle: den 24. april fra kl. 15.30-19.15

Esrumvej: den 9. maj fra kl. 16-18.30

Hovvej: den 14. maj fra kl. 16-18.30 

Skulle man/du være forhindret i at møde op, er man/du meget velkommen til at skrive til senest den 16. maj blv@helsingor.dk

Andet trafikarbejde på de tre veje

Det er planen at ombygge krydsningspunkterne på de tre strækninger så hurtigt som muligt i løbet af 2018. I planlægningen af anlægsarbejderne skal der naturligvis tages hensyn til andre anlægsarbejder, events og lignende på de tre veje, fx er der pt. ved at blive etableret en rundkørsel på Esrumvej, og der skal også gennemføres kabellægning og etablering af ny belysning i løbet af sommeren. Desuden er Esrumvej en del af ruten for KMD IRONMAN i juni. På Rønnebær Alle skal der køre togbusser i forbindelse med arbejdet på Kystbanen i sommerferien. Det kan også komme til at påvirke tidsplanen for arbejderne på Hovvej, eftersom der også skal køre togbusser på Kofod Anchers Vej.

Trafiksikkerhedsbyen

Bybåndet Helsingør, Snekkersten og Espergærde blev i 2013/2014 udpeget til Trafiksikkerhedsby. Aftalen er, at Transportministeriet/Vejdirektoratet finansierer 10 mio. kroner og kommunen har en egen finansiering på 5 mio. kroner. Projektet skulle oprindeligt forløbe i perioden 2014-2017, men er af forskellige årsager udskudt således det nu afsluttes i 2019. Formålet med Trafiksikkerhedsby i Helsingør er at reducere antallet af personskader på trafikvejnettet i det sammenhængende byområde, både ved brug af kendte virkemidler og eventuel afprøvning af nye ideer til virkemidler der udvikles i forbindelse med projektet.