Få tjekket dine lunger den 20. november kl. 14.30-17.30 i Fiolgade i Helsingør

Mange danskere lever med en lungesygdom uden at vide det. Kom og få tjekket dine lunger - fordi hjælp i rette tid betyder en stor forskel i livskvalitet

I Danmark lever ca. 600.000 danskere med en lungesygdom – heraf 320.000 af den alvorlige lungesygdom KOL. Men mange ved det ikke selv. Mød op i Fællessalen, Fiolgade 17A i Helsingør, den 20. november og få tjekket dine lunger – for hvis du opdager symptomerne i tide, kan du komme til at leve godt med din sygdom.

Lungesygdommen KOL har de seneste år været en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Alligevel var kun knap 187.000 registreret med sygdommen i 2017. Det vil sige, at rigtig mange går rundt med sygdommen uden at vide det. Derfor sætter Sundhedsstyrelsen, Lungeforeningen i ugerne 44-47 fokus på sygdommen med den landsdækkende oplysningskampagne ”Pust liv i hverdagen”.

Få tjekket lungerne fra kl. 14.30-17.30

Den 20. november er det International Lungedag. Her kan du deltage i Lungedagen og få tjekket dine lunger i Fællessalen, Fiolgade 17A i Helsingør. Lungedagen åbner kl. 14.30 med velkomst af Ida Jahn, frivillig koordinator i Lungeforeningen, og så vil Helsingør Lungekor synge. Fra kl. 14.50 kan du få målt din lungefunktion af en sygeplejerske.

Allerede fra kl. 14.00 kan du komme og trække et nummer til målingen. På dagen kan du også møde sundhedspersonale fra Helsingør Kommune, som vil fortælle om rygestopkurser og andre tilbud til borgere med lungesygdom. Repræsentanter fra Helsingør Lokalafdeling står også klar til at fortælle om deres tilbud til lungesyge og deres pårørende.

Vi hører ofte, at mennesker med en kronisk lungesygdom først kommer i behandling, når de får meget svært ved at klare hverdagen på grund af deres vejrtrækningsproblemer. Derfor skal vi finde og behandle kroniske lungesygdomme langt tidligere end det sker i dag. Lungedagen er en oplagt mulighed for at få tjekket dine lunger, hvis du er det mindste i tvivl, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt.
Vi ved, at jo hurtigere du opdager en lungesygdom, jo bedre et liv kan du leve. Hvis du derfor oplever symptomer som hoste, åndenød eller slim i en periode på 2 måneder eller mere, så gå endelig til læge eller kontakt kommunens sundhedspersonale – de kan altid hjælpe dig videre til det rigtige tilbud. Eller kom forbi den 20 november, hvor vi står klar til at teste og vejlede dig, fortæller centerchef i Sundhed og Omsorg Margrethe Kusk Pedersen.
I Lokalafdelingen af Lungeforeningen har vi forskellige tilbud til dig, som måske får konstateret nedsat lungefunktion eller måske godt ved, at du har det. Vi har Lungekor, Cafémøder med forskellige emner, en Gå-gruppe og inden længe starter vi et motions- og bevægelseshold. Du er altid velkommen til at kontakte os, udtaler formand for Lokalafdelingen Tove Tafdrup.

Fakta om KOL og andre lungesygdomme

KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er en sygdom, hvor luftvejene forsnævres, og lungevævet bliver nedbrudt efterhånden, som sygdommen forværres. Både mænd og kvinder rammes af KOL. I gennemsnit dør 10 mennesker på grund af KOL hver dag.

KOL kan ikke helbredes, når man først har sygdommen. Men man kan mindske mange af sygdommens symptomer og følger ved at holde op med at ryge, være fysisk aktiv og tage inhalationsmedicin. Jo før man opdager KOL og bremser faldet i lungefunktion, jo bedre. Tabt lungefunktion kan nemlig ikke genvindes.

På både pustliv.dk og www.sundhed.dk kan man finde generelle informationer om sygdommen, dens symptomer, behandlingsformer og forebyggelse.

Omkring 600.000 danskere lever med en lungesygdom i Danmark. Alt for mange ved det ikke selv. De to hyppigste lungesygdomme i Danmark er astma og KOL.

Der findes også en lang række mere sjældne lungesygdomme som lungefibrose, Alfa-1 antitrypsin mangel og bronkiektasier. Udfordringen ved kroniske lungesygdomme er, at symptomerne kan virke harmløse eller bortforklares med dårlig form eller alder. 

Få mere viden om lungesygdomme på www.lunge.dk