Frikommuner viste vejen: Ny ”hovedlov” skal sikre sammenhængende indsats til udsatte borgere og familier

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om at samle en lang række love og regler på beskæftigelses- og socialområdet til én ny lov.

Med ”Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer” skal alle kommuner efter 2021 kunne tilbyde et sammenhængende forløb med udgangspunkt i én samlet udredning og handleplan for borgeren eller familien med mange indsatser og kontaktflader i kommunen og andre offentlige instanser.

Én plan giver kommunens forskellige fagpersoner mulighed for at samarbejde langt mere helhedsorienteret omkring den enkelte borger eller families samlede livssituation, så de ikke selv skal kæmpe med lovgivning, målsætninger og krav fra forskellige forvaltninger i kommunen og det offentlige system.

For borgerne er målet at få overblik og selv bidrage til den rette indsats hurtigt og effektivt, så de kommer i bedre trivsel og i uddannelse eller arbejde. For kommunerne handler det om at undgå dobbeltindsatser, når flere sagsbehandlere skal bede om de samme oplysninger og vente på hinandens sagsgange, før de kan træffe beslutninger om borgerens eller familiens videre indsats.

Frikommuner har vist vejen

Ni kommuner i Frikommunenetværket ”En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har siden midten af 2017 arbejdet målrettet på at skabe integrerede indsatser med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og ressourcer på tværs af de traditionelle sektorområder. De erfaringer er blevet givet videre og har dannet grobund for den nye aftale.

Vi er glade for, at et stort flertal af Folketingets partier har indgået en bred aftale, der indeholder mange af de ting vi ni frikommuner har arbejdet med. Vi har gjort os nogle rigtig gode erfaringer. Borgerne får helt klart en bedre og mere effektiv hjælp, når vores fagmedarbejdere kan skræddersy indsatsen sammen med borgeren. Der er også stor tilfredshed, når det gælder reduktionen fra mange til én eller få kontaktpersoner, som hjælper med i alle dele af indsatsen. Vores erfaringer viser også, at det tager tid at udvikle en helhedsorienteret indsats og det kræver grundlæggende ændringer i arbejdsmåder, kultur og økonomitænkning. Vi er derfor stadig i gang med at finde frem til de arbejdsmetoder, som bedst kan understøtte Én Plan – og med den nye aftale og satspuljemidlerne kommer vi helt sikkert hurtigere i mål, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Frikommunenetværk består af Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner.

Læs mere om aftalen her