Helsingør Kommune er blevet Klimakommune Plus

Denne nye status er blevet en realitet, fordi kommunen arbejder med klimaforbedrende tiltag ud over, hvad der er et krav til en "almindelig" klimakommune.

I 2008 tilsluttede Helsingør Kommune sig Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale og blev klimakommune. For klimakommuner er det et krav, at man hvert år reducerer CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med mindst 2 pct. I øjeblikket er der i alt 72 klimakommuner i Danmark, men kun 8 kommuner har status af Klimakommune Plus.

Jeg er stolt over de klimainitiativer, vi har i kommunen, og glad for, at de betyder, at vi nu er en af de otte Klimakommune Plus i Danmark. Men vi skal fortsætte med at arbejde med at passe på vores natur og klima i Helsingør Kommune. Det var også et af de temaer, som borgerne pegede på til Vision 2030. Derfor vil der i fremtiden også være fokus på vores klima og natur i Helsingør Kommune, for vores børn og børnebørns skyld, siger Benedikte Kiær, der er borgmester i Helsingør Kommune.

Klimakommune Plus er en overbygning for klimafrontløber-kommuner, som udfører minimum to af seks definerede initiativer, udover at opfylde kravet om en årlig CO2-reduktion på 2 pct. Initiativerne skal være igangsat men ikke afsluttet. De skal have en påviselig klimaeffekt og have politisk ophæng i kommunens klimaplan. 

Det er virkelig godt at Helsingør nu tager skridtet videre og bliver klimakommune Plus. De tager forsat det lange seje træk med at nedbringe CO2 udledningen fra kommunens drift, ligesom indsatsen for at fremme energirenovering hos borgeren også er anerkendelsesværdig. Jeg er utrolig glad for at Helsingør ikke stopper her, men også undersøger mulighederne for øge andelen af grønne indkøb, klimatilpasnings-løsninger mere økologi i de kommunale institutioner, siger Marie Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening

To kriterier er opfyldt – flere er på vej

De indsatser, som Helsingør Kommune har fået anerkendelse for, er dels det aktive internationale arbejde med deltagelse i Global Covenant of Mayors, dels et målrettet arbejde for at fremme energirenovering ved hjælp af tilbud til borgerne om energitjek af private boliger. I 2018 blev der gennemført 85 energitjek i kommunen, og ca. en tredjedel har indtil videre efterfølgende energirenoveret boligen. 

Gennem de seneste 11 år har Helsingør Kommune som virksomhed reduceret CO2-udledningen med 39 pct. Så klimakommuneaftalens krav om 2 procents reduktion årligt er mere end opfyldt.

For en måneds tid siden blev kommunens indsats for at indfri internationale forpligtelser i forhold til Global Covenant of Mayors (Borgmesterpagten) evalueret. Resultatet viser, at Helsingør Kommune ligger i top 20 pct. blandt kommuner i hele verden.  

Men derudover satser Helsingør Kommune på at blive godkendt i flere af Klimakommune Plus kriterierne:

  • Helsingør Kommune er i fuld sving med at øge andelen af grønne indkøb, der sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning
  • der er klimatilpasnings-løsninger i støbeskeena. et pilotprojekt med ny klimasikrings-belægning i Hestemøllestræde.
  • der er fokus på økologi i flere af de kommunale institutioner, som har både guld og sølvmærket i økologi

Helsingør har opnået de to nedenstående kriterier:

Energirenovering:

Kommunal indsats med at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer

Compact of Mayors:

Compact of Mayors er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Initiativet blev lanceret under FN’s klimatopmøde i 2015. Danmarks forbindelse til Compact of Mayors er Realdania, der støtter en af partnerne bag aftalen C40 Cities Climate Leadership Group.

Se alle kriterierne for Klimakommunerne Plus