Kommuneplanen for Helsingør Kommune er nu i høring

Forslaget til den nye kommuneplan er nu i høring, og er et vigtigt værktøj for Helsingør Kommune.

 I de seneste år har Helsingør Kommune oplevet at mange udviklere og bygherrer gerne vil bygge og udvikle i kommunen. I dialogen med dem er Kommuneplanen et vigtigt styringsværktøj, da planen udstikker retningslinjerne for nye byudviklingsprojekter. Forslaget til kommuneplanen er i høring og du kan nu læse den igennem og kommentere på dens indhold.

 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Den sætter rammerne og retningslinjerne for byplanlægning og er bindende for kommunen og politikere.

Kommuneplanen har et 12-årigt sigte, men revideres cirka hvert 4. år, på baggrund af en forudgående planstrategi. Planstrategien er der, hvor de store strategiske linjer tegnes, og som den mere tekniske kommuneplan tager sit afsæt i.

Kommuneplanen omhandler en række lovbundne emner, også kaldet ’kommuneplankataloget’ (Planlovens § 11).

Helsingør Kommuneplan 2019 er fuldt digital. Det vil sige, at alle oplysninger kan findes på kommuneplanhjemmesiden, herunder bestemmelser for hvert rammeområde. I forbindelse med den løbende kommuneplantillæg, vil hjemmesiden blive opdateret, så den hele tiden viser det samlede billede. Kommuneplanen er et politisk dokument, som kun kan opdateres på baggrund af politiske beslutninger.

 Se den nye kommuneplanhjemmesiden 

 

Høring

Forslag til kommuneplan 2019 udsendes i høring i 8 uger. I den periode kan alle indgive deres høringssvar til planens forskellige emner og bestemmelser.

Læs om mere om høringen her

På kommuneplanhjemmesiden kan man indgive sit høringssvar direkte, og det er muligt at læse andres høringssvar løbende i høringsperioden.

 

Planstrategi 2020 på vej

Samtidig med høringen af forslag til kommuneplan 2019 igangsættes arbejdet med Planstrategi 2020, der er kommunens strategi for den fysiske udvikling. I arbejdet med planstrategien vil Helsingør Kommune udstikke de strategiske rammer for den fysiske planlægning i kommunen.

Høringssvar, der ikke umiddelbart kan indgå i kommuneplanregi, vil blive taget med videre i arbejdet med planstrategien, i det omfang, det er muligt.