Møde om udvikling af areal vest for Rasmus Knudsens Vej

Kom til involveringsmøde om arealet vest for Rasmus Knudsens vej onsdag den 23. januar.

Helsingør Kommunes byråd har igangsat udarbejdelsen af et forslag til lokalplan for et område, der omfatter Erhvervsskolen, Ungdoms- og 10. kl. skolen og græsningsarealet vest for Rasmus Knudsens Vej.

Lokalplanen skal gøre det muligt for en kommende bygherre at opføre række,- kæde eller klyngeboliger i op til 2 etager. Byrådet har stemt for, at boligerne skal have en særlig bæredygtighedsprofil, som led i markedsføringen af kommunen som attraktiv bosætningskommune.

Giv din mening til kende

Kom til involveringsmøde om ny planlægning for Erhvervsskolen, Ungdoms- og 10.kl. skolen og græsningsarealet vest for Rasmus Knudsens Vej

Mødet foregår 

Onsdag den 23. januar 2019 - 17:00 – 18:30 i Erhvervsskolens auditorium Rasmus Knudsens Vej 9

På mødet vil ordet være frit. Men blandet andet vil Helsingør Kommune gerne drøfte følgende:

  • Hvordan kan vi udvikle området med den fremtidige bebyggelse, så der  skabes fællesskab blandt områdets beboere?
  • Hvad der er særligt ved stedet i dag, og hvad der kan være karaktergivende i fremtiden?
  • Hvad skal være områdets karakteristika ud over den besluttede bæredygtighedsprofil?
  • Hvordan området på en god måde kan forbindes til omgivelserne?
  • Hvordan gang- og cykelforbindelser i området bør udformes?
  • Hvilke typer mødesteder eller funktioner og eventuelt inventar, skal vi tænke ind i området?

Planproces

 

Læs mere om den politiske beslutning af opstarten af planlægningen for området

Tilmelding

Tilmeld dig til mødet senest den 20. januar 2019

Tilmeld dig ved at skrive en mail til PUGtilmelding@helsingor.dk - husk deltagerantal