Vær med til at udvikle kommunens Vision 2030

Frem mod sommerferien arbejder Byrådet på at formulere Vision 2030. Vær med og kom til folkemøde den 23. februar

Frem mod sommerferien arbejder Byrådet på at formulere Vision 2030, der sætter den overordnede retning for de næste 12 års udvikling af velfærd, uddannelse, børn og unge, kultur, erhvervsudvikling, natur, miljø og mange andre ting. 

Derfor inviterer Byrådet alle borgere, virksomheder og andre interesserede til at komme med ideer og forslag, så Helsingør Kommune bliver et endnu bedre sted at bo, besøge og drive virksomhed i.

Kommunens vision for 2020 har sat en fælles retning - og det har givet mange gode resultater. Flere og flere flytter hertil, og besøgstallene stiger inden for både turismen, museer, endagsgæster, store arrangementer og konferencer. Helsingør kommune er interessant og det gør, at vi kan udvikle nye byområder og tiltrække endnu flere borgere og udvikle erhvervslivet i endnu højere grad ligesom vi kan udbygge uddannelsesområdet. Vi kan se, at det virker med en langsigtet strategi, som vi alle arbejder efter. Vi skal have en ny vision og derfor åbner vi op for så mange ideer som muligt, så vi sammen ser fremad og formulerer visionen for de næste mange år, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Stort folkemøde den 23. februar i Helsingørhallen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. februar kl. 10-16, hvor kommunen afholder et stort folkemøde i Helsingørhallen. På folkemødet kan du gå frem og tilbage mellem paneldebatter, hvor du blandt andet kan opleve fagfolk fra landets kultur-, erhvervs- og uddannelsesinstitutioner, foreninger, fonde og virksomheder og flere andre.

Lyt, stil spørgsmål eller bland dig i debatten, hvor du kan blive klogere på de udfordringer og muligheder, som kommunen kan forvente at møde inden for de kommende år. Mød blandt andet Esben Danielsen (Roskilde Festival, Lokale og Anlægsfonden), kunstner Carsten Dahl og iværksætter Lennart Lajboschitz (grundlægger af Tiger-butikkerne) i plenumdebatten om ”Livskvalitet og fællesskaber”, eller bliv klogere sammen med for eksempel DOLL / Gate 21 og Dansk Elbilalliance i debatten om natur, miljø og bæredygtig byudvikling.

Ud over debatterne er der masser af små stande, der bemandes af foreninger, interessegrupper og virksomheder, hvor du også kan få nye perspektiver på temaerne eller komme i dybden med dine spørgsmål. Derudover kan man få et konkret indblik i, hvad vi kan forvente at ny teknologi som fx robotter og kunstig intelligens kan i 2030.

Syv temaer for Vision 2030

Byrådet har samlet mange års erfaring, resultater og bud på fremtidige udfordringer sammen til syv temaer – hvor løsningerne og vejen derhen er til åben diskussion:

- Uddannelse: hvad skal være til stede for at være en attraktiv uddannelsesby?
- Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation: Hvad skal erhvervslivet i kommunen leve af i 2030?
- Børne- og ungeliv: Hvad karakteriserer et godt børne- og ungeliv i 2030?
- Livskvalitet og fællesskaber: Hvad karakteriserer en fremtid, hvor alle har høj livskvalitet og bidrager til fællesskabet?
- Natur, miljø og bæredygtig byudvikling: hvordan sikrer vi, at udviklingen i kommunen sker på en grøn og bæredygtig måde?
- Kultur: Hvilke potentialer for kommunen har en fortsat satsning på kulturområdet?
- Ny teknologi: Hvordan kan digitalisering, robotter og andet teknologi støtte kommunen i 2030?