Her er programmet til folkemødet om Helsingør Kommunes fremtid

Over 200 deltagere i paneldebatter og stande melder klar til folkemødet den 23. februar kl. 10-16 i Helsingør Hallen, hvor du kan komme med dine ideer.

Hvad skal kommunens erhvervsliv leve af i 2030? Hvordan kan kulturen bidrage til velfærd og sammenhængskraft i lokalsamfundet? Hvordan planlægger vi uddannelser og boliger, hvis vi skal have et spirende ungemiljø? Og hvad kendetegner egentlig det gode børne- og ungeliv?

De spørgsmål og mange flere er alle til åben diskussion på folkemødet den 23. februar kl. 10-16 i Helsingør Hallen. Uanset hvad der optager dig mest, er der sikkert en debat eller en stand, der kan be- eller afkræfte dine tanker og give dig nye ideer til en bedre fremtid for borgere, erhvervsliv, foreninger og alle andre i Helsingør Kommune. Folkemødet er en del af kommunens arbejde med Vision 2030, som Byrådet efter planen skal beslutte inden sommeren 2019.

Den nuværende vision for Helsingør Kommune løber ud om et års tid. Derfor skal vi have udarbejdet en ny vision, som rækker langt ud i tiden. Vision 2030 sætter retningen for de kommende 10 år, og handler om daginstitutioner, skoler, ældre, beskæftigelse, kultur, trafik og alle de områder, som en kommune beskæftiger sig med. Derfor er det vigtigt, at alle interesserede er med til at udvikle den nye vision. Ingen idé er for lille og ingen drøm er for stor, siger borgmester Benedikte Kiær.

Paneldebat, kunstværk eller robot-ræs?

På selve dagen er der noget for alle aldre. Du kan opleve paneldebatter med lokale politikere og eksperter fra hele landet, besøge stande med foreninger og andre interessenter, som også giver deres bud på fremtiden eller slappe af i en samtalesalon, hvor tunge emner bliver vendt i et mere roligt tempo.

I den mere eksperimentelle afdeling kan du for eksempel opleve et kunstværk blive til, når kunstner, komponist og pianist Carsten Dahl maler sit bud på en vision for Helsingør Kommune og i en anden debat fortæller om sine egne erfaringer med udsathed og psykiske lidelser og hvordan kulturen og fællesskabet holder det enkelte menneske kørende.

I Science-rummet er der også fart på, hvor børn og voksne kan bygge en 1:1 bro over Forandringens flod, tegne deres drømmekommune, kode med micro:bit og se robotter ræse afsted på LEGO League-banerne. Eller hvad med at dissekere en rigtig fasan sammen med naturfagsvejlederne fra Naturcenter Nyruphus?

Folkemødet bliver et stort arrangement, hvor politikere, fagfolk og borgere med mange forskellige interesser mødes og kan udveksle ideer. Alle partier i Byrådet vil være der – så tag endelig en snak med politikerne. Frem mod sommerferien arbejder vi i flere omgange med de indkomne ideer fra folkemødet, fra hjemmesiden, mails og breve – og hvor der ellers kommer input fra. Alt bliver taget med i arbejdet med Vision 2030, siger borgmester Benedikte Kiær.

Dagens vært er Johannes Langkilde fra DR Nyhederne, der sammen med et par moderatorer trækker en rød tråd gennem dagen og samler op på formiddagens og eftermiddagens pointer på plenumscenen.

Læs mere om folkemødet og se programmet 

Følg også folkemødet som begivenhed på facebook

Vision 2030 og folkemødet er samlet i syv temaer

  • Uddannelse: hvad skal være til stede for at være en attraktiv uddannelsesby?
  • Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation: Hvad skal erhvervslivet i kommunen leve af i 2030?
  • Børne- og ungeliv: Hvad karakteriserer et godt børne- og ungeliv i 2030?
  • Livskvalitet og fællesskaber: Hvad karakteriserer en fremtid, hvor alle har høj livskvalitet og bidrager til fællesskabet?
  • Natur, miljø og bæredygtig byudvikling: hvordan sikrer vi, at udviklingen i kommunen sker på en grøn og bæredygtig måde?
  • Kultur: Hvilke potentialer for kommunen har en fortsat satsning på kulturområdet?
  • Ny teknologi: Hvordan kan digitalisering, robotter og andet teknologi støtte kommunen i 2030?

Fakta om Vision 2030 og det videre arbejde

Du kan komme med dine ideer på hjemmesiden frem til den 9. marts

Byrådet formulerer i sidste ende Vision 2030 og har gennem 2018 arbejdet sig frem til de syv temaer, som lægges frem på folkemødet.

Byrådet besluttede i december 2017 at nedsætte et såkaldt §17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse - bestående af borgere - til at rådgive Byrådet om, hvordan borgere og interessenter bedst kan inddrages den kommunale beslutningsproces. Det er på anbefaling af Udvalget for Borgerinddragelse, at Byrådet har besluttet at afholde folkemødet.

Alle input fra folkemødet opsamles og præsenteres for Byrådet ved et nyt strategiseminar i april 2019. Herved indgår folkemødets resultater direkte i Byrådets videre arbejde med Vision 2030.

Byrådet vedtager efter planen Vision 2030 ved byrådsmødet i juni måned.