Alle borgere med hjælp i hjemmet revurderes

For at undgå smittefare og samtidig sikre hjælp til borgere med mest behov revurderes alle, der er bevilliget hjælp i hjemmet.

Grundet COVID19 og regeringens aktuelle nedlukning i Danmark, som foreløbig er 14 dage fra den 16. marts 2020, har Helsingør Kommune valgt, at revurdere alle borgere, som er bevilget hjælp i hjemmet.

Dette vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering med henblik på, at sætte ikke nødvendige indsatser på pause.

Dette for at sikre borgerne udsættes for mindst muligt smittefare og samtidig sikre, at borgerne får den mest nødvendige hjælp. Dermed at vi også sikrer de nødvendige personaleressourcerne fortsat er til rådighed for de livsnødvendige indsatser hos borgerne.

På den baggrund er Forebyggelse og Visitation, i samarbejde med alle hjemmepleje leverandører i gang med, at gennemgå alle borgere som i dag er bevilget hjælp. Og dette vil ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering og alle borgere vil blive kontaktet telefonisk.

Når situationen med coronavirus er overstået, vil man blive kontaktet af kommunen med henblik på at tilrettelægge den fremtidige hjælp.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus