Erfaren naturplejer skal sikre naturoplevelser i Vestkilen

Den 1. april blev 10 køer af racen Galloway sat ud på markerne i Vestkilen ved Klostermosevej i Helsingør.

Den 1. april blev 10 køer af racen Galloway sat ud på markerne i Vestkilen ved Klostermosevej i Helsingør. Her skal de være med til at holde græsset nede, så blomster og andre planter kan få luft til at vokse og sikre biodiversitet i det naturskønne og fredede område.

De græssende køer er resultatet af, at den erfarerne naturplejer og biolog Peer Ravn og hans virksomhed Rewilding har overtaget ansvaret for naturplejen på Vestkilen.

Virksomheden forpagter nemlig i forvejen en række naturområder for eksempelvis kommuner, Naturstyrelsen og Forsvaret. Og selvom Vestkilen i den sammenhæng er et lille areal, så var Peer Ravn ikke i tvivl om, at det var en spændende opgave, som han bød ind på, da den var i udbud.

Jeg har tidligere som biolog været med i et projekt om at udvikle området, så jeg vidste at det var en enestående og smukt stykke natur, som vi gerne vil være med til at udvikle yderligere. Og med vores erfaring med eksempelvis at bruge køer til naturpleje, tror jeg vi kan bidrage til at udvikle naturen i Vestkilen til gavn for borgerne i Helsingør Kommune, siger Peer Ravn.

Naturpleje frem for kødproduktion

Selvom det er planen, at der året rundt skal gå 10-15 køer på Vestkilen, så er det ikke i første omgang meningen, at køerne skal sælges som fødevare, selvom det kan komme på tale på længere sigt. Køerne skal først og fremmest tjene som naturpleje, hvor det holder græsset tilstrækkeligt nede, så forskellige planter og blomster får luft til at vokse. Det kommer eksempelvis bier og sommerfugle til gavn og er dermed godt for biodiversiteten.

Racen Galloway er valgt, fordi det er en race, der egner sig til at gå ude hele året, og som kan klare sigt selv om vinteren uden at skulle have anden foder, end den de kan finde naturligt på markerne. De kommende 1-2 år skal bruges på at finde ud af præcist, hvilke antal dyr der er optimalt for at sikre den bedste naturpleje i området.

Til glæde for borgerne

Formanden for By- Plan og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky er glad for, at der nu er køer på markerne ved Vestkilen:

Vestkilen er et af de smukkeste naturområder, vi har i Helsingør Kommune, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer en ordentlig naturpleje der. Så jeg er godt tilfreds med, at vi har fundet en dygtig og erfaren naturplejer til at pleje området. Jeg sikker på, at det vil gavne biodiversiteten i Vestkilen og gøre det til et endnu mere spændende område, som borgerne i Helsingør Kommune kan have glæde af, siger Christian Holm Donatzky.

Alle er velkomne i Vestkilen, hvor man kan nyde naturen og gå ture, hvis man har lyst. Der er dog enkelte retningslinjer, man bedes følge.

Vi vil rigtig gerne have folk til at komme og med egne øjne opleve den smukke natur i Vestkilen. Dog skal man huske at holde lidt afstand til dyrene og respektere, at de lever i naturen og ikke er kæledyr. Derfor skal man også holde sin hund i snor – ikke mindst af hensyn til kalvene, som let bliver utrygge, hvis de firbenede kommer for tæt på, siger Peer Ravn.

Du kan læse mere om Rewilding på Rewilding.dk