Flemming skal rådgive sundhedsministeren om unge og stoffer

Lokal ekspert er inviteret med til bords, når Sundhedsstyrelsen den kommende tid skal arbejde med forebyggelse af stoffer blandt unge.

Flemming W. Licht har arbejdet med unge og rusmidler i over 30 år. Så det er en erfaren herre, som Sundhedsstyrelsen netop har inviteret med i deres nye indsats, der skal forebygge unges brug af kokain og andre stoffer – og hjælpe dem på vej, der eksperimenterer med stofferne.

I dag er Flemming leder af Helsingung, der er Helsingør Kommunes behandlingstilbud til unge under 25. Helsingung hjælper hvert år omkring 180 unge med at sige farvel til rusmidlerne.

På et kick-off møde den 18. marts skal Flemming præsentere sundhedsministeren for sine vigtigste pointer. Men hvilke erfaringer fra sit arbejde i Helsingør, han vil bringe med til bordet?

Har I succes med at hjælpe de unge i Helsingung?

Ja, det vil jeg sige. Ca. 50 pct. af de unge får gavn af den behandling, de får her. Det vil sige, at de stopper eller reducerer deres brug af stoffer. Halvdelen lyder måske ikke af meget, men det er relativt højt sammenlignet med andre kommuner.


Hvad skyldes succesen?

Jeg tror, det handler om, at vi ikke på forhånd definerer de unges problem som et misbrugsproblem. Vi bruger slet ikke ordet misbrug. For det er ikke sådan, de unge selv tænker om det. Vi tager udgangspunkt i de problemer, de unge tumler med i skolen, derhjemme, blandt kammeraterne og hjælper dem med at løse dem. Brugen af stoffer og alkohol er altid en konsekvens af, at der noget i deres liv, der ikke fungerer. Så vi plejer at sige, at vi hjælper de unge med deres liv. Vi tager dem alvorligt.

Desuden er Helsingung et åbent og uforpligtende tilbud, som man ikke skal visiteres til. Det skal man ofte andre steder. Det betyder noget, at man kan være anonym.

Hvordan kan man forebygge misbrug blandt unge?

Der skal indsatser til på flere niveauer. Men jeg tror meget på de digitale tilbud. Fx lancerer vi i midten af marts, sammen med Netstof.dk (en online-stofbehandlingsplatform for unge), en SMS-service til unge, hvor man kan stille spørgsmål til en rådgiver og få svar inden for 24 timer. Helt anonymt og uden at blive registret nogen steder. Så hvis man bruger de unges egne medier og møder dem der – i øjenhøjde - så er man på vej.

Så hvad vil du sige til ministeren?

Jeg mener, at succesen i forhold til både behandling og forebyggelse skal findes i en kombination af digitale tilbud og en fordomsfri og åben behandling. Det digitale kan noget. Det kan fange dem, som er bekymrede eller har spørgsmål til noget, de har taget. Og den åbne og fordomsfri tilgang til de unges problemer er helt afgørende for, at de har lyst til at komme igen, når de først har fundet vej til et behandlingstilbud.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

I samtalerummene skal man sidde godt

I køkkenet kan man altid få en kop kaffe

Alle unge er velkomne hos Helsingung!