Hængesækken skal frem i lyset

Ved årsskiftet er der normalt mange, der gerne vil af med ’hængesækken’. Men i Helsingør Kommune skal den frem i lyset!

I uge 5 startede et omfattende arbejde med at rydde og fjerne træer og buske på Langesø hængesæk. Redaktionen har talt med have- og parkingeniør Rikke Wettergren Hansen, der arbejder med projektet i Helsingør Kommune, for at høre hvad en hængesæk egentlig er – og hvorfor det er så vigtigt, at vi giver den opmærksomhed?


Hvor ligger denne hængesæk…?

Langesø hængesæk er ca. 8.000 kvm2 stor og en del af et større sammenhængende vådområde med moser og søer på ca. 7 ha i alt (70.000 kvm2). Selve Langesø hængesæk er den bedst bevarede mose i området, og her lever flere truede insekter og planter. Hængesækken ligger mellem Langesøvej og Esrumvej, og der er adgang fra Gransangervej. Gennem årene har Helsingør Kommune flere gange fået ryddet mosen for træer og buske for at undgå tilgroning - og i januar 2020 er det igen blevet tid at rydde blandt træer og buske for at få hængesækken frem.


Hvad er en hængesæk?

En hængesæk minder om en dyne og består primært af tørvemosser samt rødder og mindre plantearter, der flyder på overfladen af næringsfattigt vand. Det kan føles som at gå på en vandseng. Man skal være varsom med at gå ud på hængesække, for det er ikke sikkert at hængesækken er tyk nok til at bære en. Hængesækken i Langesø er forholdsvis tyk, og man kan godt komme ud på den, hvis man husker gummestøvler og træder varsomt.


Men hvorfor lader vi ikke bare naturen passe sig selv?

Når træer og buske invaderer en moseflade, ændrer det efterhånden den næringsfattige og våde naturtype. Træerne suger vand og udtørrer mosen, og døde træer og buske vil blive nedbrudt og tilføre næring til mosen, hvilket vil medføre yderligere tilgroning. Ved at fjerne træer og buske kan vi bevare den lysåbne naturtype, og de tilknyttede dyr og planter.


Hvorfor er det vigtigt at fastholde denne type natur?

Der er mange gode grunde til at bevare en næringsfattig mose. Den ene er, at der fastholdes og indsamles store mængder CO2 fra luften i tørven, som vil blive frigivet hvis mosen udtørres, mosen bidrager derfor positivt i forhold til klimaforandringerne. En anden og lige så vigtig detalje er, at de næringsfattige moser huser særlige levesteder for en række planter og insekter, som ikke kan leve andre steder, hvis disse forsvinder, kan det ændre i økosystemet.
Derudover findes der ikke mange næringsfattige moser tilbage i Danmark, og hvis vi vil vise de fremtidige generationer denne skægge naturtype, skal vi værne om de få, vi har tilbage.


Hvilke plantearter findes på hængesækken?

Hvis man bevæger sig ud på hængesækken, vil man kunne finde arter som tranebær, blåbær, kæruld, mose-pors, kragefod og rosmarinlyng. den kødædende plante rundbladet soldug, som med sine slimfyldte tråde fastholder insekter og langsomt opløser dem, findes også derude.
Derudover kan man finde Grøn Busksommerfugl som har flyvetid fra maj til juni. I Helsingør Kommune har vi 10 kendte levesteder for denne dagsommerfugl, som udgør 25% af de samlede levesteder på hele Sjælland, og særligt i Langesø hængesæk har bestanden været i fremgang de seneste år.

Læs mere om Langesø Hængesæk og 13 andre grønne pletter og naturperler i Helsingør Kommune