Helsingør blandt de 105 byer i verden, der gør mest for klimaet

Helsingør Kommune har scoret en topplacering for sine klimavenlige handlinger og fremtidige planer på klima, bæredygtighed og miljø.

New York, Cape Town, Lissabon og Stockholm. Sammen med Helsingør Kommune og 100 andre byer har de netop fået højeste udmærkelse for deres ambitiøse klimahandlinger og arbejdsmetode med at gøre erfaringer synlige og involvere borgere og virksomheder i et fælles mål om at reducere CO2-udledninger. Det er den globale non-profit organisation Carbon Disclosure Project (CDP), der hvert år sammenligner byer over hele verden og nu har kåret 105 nye byer og kommuner til at være på deres A-liste.

Helsingør er en af 34 byer og kommuner i Europa

Hvert år rapporterer både kommuner, byer, regioner, virksomheder og stater deres klimadata indtil organisationen CDP. På den baggrund publicerer organisationen en liste over de byer og kommuner, som udmærker sig til at komme på A-listen og dermed få titlen ’Leadership’.

I 2019 rapporterede over 920 byer, stater og regioner til CDP. Af de har 105 modtaget topscore og kommet på A-listen. 34 af dem er fra Europa og 4 fra Danmark.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær siger om udnævnelsen:

Helsingør Kommune har gennem mere end 10 år ført en aktiv klimapolitik. Det har givet resultater, som resten af verden også kan få øje på. Det er skønt med anerkendelse for vores indsats, men med vores nye plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 fastholder vi det høje ambitionsniveau og fortsætter vores ansvarlige klimatiltag.

Det overordnede mål for klimaindsatsen i Helsingør Kommune er med planen at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-emissionerne til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030. Planen indeholder også mål for energibesparelser, transport, klimatilpasning og biodiversitet, affald, uddannelse og adfærd m.m.

Læs Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

Se listen over de 105 byer og kommuner, som har modtaget anderkendelsen og kommet på A-listen fra CDP i 2019

Kategorierne, som bliver rapporteret ind til CDP, er:
• Governance og datastyring
• Klimarisici og –sårbarhed
• Miljø
• Klimatilpasning
• Drivhusgasemissioner, både for kommunen som geografisk område og kommunen som virksomhed
• Energi
• Transport
• Fødevarer
• Vand

Fakta

CDP er en non-profit organisation, som arbejder for at myndigheder og virksomheder verden over skal reducere deres klimaaftryk og lave robuste klimaplaner.

CDP offentliggør hvert år deres Cities A List, der fremhæver hvilke byer og kommuner der er i front med hensyn til klimahandlinger og har gennemsigtige klimaplaner og -data. Byer kan inddeles I fire scorer: cities A (Leadership), B (Management), C, (Awareness) and D (Disclosure). Bedømmelsen baseres på to hovedtemaer: Reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaændringerne.

De andre danske kommuner som har opnået A-listestatussen er Høje-Taastrup, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner.

For at få A-mærket, må byer have CO2-opgørelser for kommunen som geografisk område, have mål for reduktion af drivhusgas-udledning, en publiceret klimaplan og en klimatilpasningsplan, som overbevisende demonstrer, hvordan kommunen vil håndtere de fremtidige klimaudfordringer.

Analyser viser, at byer på A-listen har over tre gange så mange klimainitiativer som ikke-A-listede byer. Dobbelt så mange på A-listen har planer for klimatilpasning, i form af fx oversvømmelser, kraftig regn og tørke.

I 2050 vil 70% af verdens befolkning bo i byer. For at opretholde en fremtidig økonomisk vækst og have sikre steder at arbejde, skal byer levere klimatiltag her og nu.

Byer dækker mindre end 2 % af jordens overflade, men står alligevel for 70 % af de globale emissioner. Opgørelser fra CDP viser, at over 80 % af de indrapporterende byer står overfor konkrete klimatrusler.