Helsingør Kommune gør Sundhedsstyrelsens skærpede anbefalinger til krav

Nye krav og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19 bliver fulgt i Helsingør Kommune. Samtidig opfordring til at undgå kram og håndtryk.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde tirsdag nye krav og anbefalinger vedrørende Corona-virus, COVID-19. De nye krav og anbefalinger til arbejdspladser landet over gælder ansatte, der har været og opholdt sig i områderne: hele Kina, hele Iran, regionen Gyeongbuk og byen Daegu i Sydkorea eller de fire regioner i Norditalien: Lombardiet, Veneto, Piemonte og Emilia-Romagna.

 

Der er krav om, at ansatte i Sundheds – og ældreområdet, der har været i et af de nævnte områder IKKE møder på arbejde i en periode på 14 dage efter, at de er kommet hjem fra et af disse områder. Det er med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at de der er kommet hjem inden for de sidste 13 dage heller ikke skal møde på arbejde indenfor de 14 dage efter de er kommet hjem.

 

Det anbefales, at alle øvrige der har været i et af de berørte områder, og som er kommet hjem den 2. marts og herefter, bliver hjemme 14 dage efter hjemkomsten. Helsingør Kommunes direktion, har besluttet at følge denne anbefaling og gøre den til krav til medarbejdere i Helsingør Kommune.

 

Det betyder, at alle medarbejdere der er ansat i Helsingør kommune, følger ovenstående anbefalinger.

  • Ansatte på sundheds – og ældreområdet med tilbagevirkende kraft til 19. februar 2020
  • Øvrige ansatte fra i går den 2. marts 2020.

 

Helsingør Kommune vil over for pårørende til beboere på bosteder og plejehjem indskærpe anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, der betyder, at har man været i de berørte områder, bør man ikke aflægge besøg hos familie på kommunens matrikler. Også borgere der er hjemvendt fra et af de berørte områder og har aftale om møde med Helsingør Kommunens sagsbehandlere – fx i Jobcenteret – opfordres til at kontakte kommunen for at udskyde det pågældende møde.

 

Kommunens medarbejdere opfordres desuden til at undgå håndtryk eller kram, hvor det ellers måtte være kutyme ved møder og lignende. En beslutning der ligeledes er truffet blandt beredskabscheferne i Danmark.