Helsingør Kommune i finalen om europæisk miljøpris

Helsingør og fire andre kommuner er i finalen og skal dyste om titlen som Europas mest grønne kommune i kategorien 20.000 – 100.000 indbyggere.

Siden efteråret 2019 har 19 kommuner over hele Europa ventet i spænding på svar fra juryen i The European Green Leaf Award. Helsingør og fire andre kommuner er nu i finalen og skal dyste om titlen som Europas mest grønne kommune i kategorien 20.000 – 100.000 indbyggere.

Helsingør Kommunes indsats på klimaområdet vækker opsigt både herhjemme og internationalt. I denne uge kom så beskeden om, at vi er indstillet til en finaleplads om prisen European Green Leaf Award. Ansøgere til prisen har alle været byer og kommuner på mellem 20.000 og 100.000 indbygger, der gør en særlig indsats for klimaet og kan bruges som eksempler til at inspirere andre byer rundt om i verden.

Jeg er meget glad for den anerkendelse, som kommunen allerede nu har fået ved at blive udvalgt til finalen. Vi har i årevis ført en aktiv klimapolitik, som har givet resultater, og jeg er stolt over, at vores samarbejde med borgerne og private virksomheder om grønne løsninger kan vise vejen for andre byer og kommuner i Danmark og udlandet, siger borgmester Benedikte Kiær.

European Green Leaf Award ansøgningerne er i den tekniske evaluering blevet vurderet på seks kriterier: Klimaindsats, bæredygtig mobilitet, natur og biodiversitet, luftkvalitet og støj, affaldshåndtering og cirkulær økonomi samt vandkvalitet.

Helsingør Kommune fik blandt andet ros for en klimaindsats, der inddrager borgerne, en vedvarende og bred indsats for bæredygtig transport, indsatser for at forbedre biodiversiteten og indsatser på vandområdet, der højner vandkvaliteten og reducerer vandforbruget.

Alene inden for det seneste år har Helsingør Kommune vedtaget en cyklistplan, en biodiversitetsplan og en plan for klima og bæredygtighed. Sammen med vores mange konkrete tiltag har det helt sikkert været medvirkende til at give en placering i den europæiske Green Leaf Award finale, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Et af de konkrete tiltag, kommunen har iværksat, er et tilbud om energitjek til kommunens boligejere. Ved et energitjek gennemgås boligen med en energirådgiver, som giver anbefalinger til energibesparende forbedringer som f.eks. at udskifte vinduer, isolere loft og vægge, eller udskifte oliefyret med en varmeløsning, der kører på vedvarende energikilder.

I 2019 blev der gennemført 85 energitjek, mens der i år indtil nu er bestilt 76 energitjek, som er i fuld gang med at blive udført, siger Karen Marie Pagh Nielsen, chefkonsulent i Klimasekretariatet i Helsingør Kommune.

Fakta om European Green Leaf Award

Den prestigefylde titel European Green Leaf uddeles hvert år til europæiske byer eller kommuner på mellem 20.000-100.000 indbyggere som en anerkendelse af deres grønne indsatser. Prisen hører under Europa Kommissionens arbejde

Prisen vil i givet fald gøre Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2021 til inspiration for andre. Vinderen af titlen modtager desuden 75.000 euro til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af året.

Helsingør Kommune og de andre deltagere i konkurrencen er blevet evalueret af internationale tekniske eksperter inden for seks områder: klima og energi, mobilitet, cirkulær økonomi, luftkvalitet og støj, natur og biodiversitet samt vand.

Senere på året vil der blive arrangeret en særlig award ceremoni, hvor finalisterne skal præsentere deres klima- og miljøarbejde for en international dommerkomite, der ud over kommunens egne forpligtelser vil bedømme evnen til at kommunikere og inddrage borgerne samt kommunens potentiale som ambassadør for European Green Leaf-formålet. Grundet corona-situationen er datoen for prisoverrækkelsen endnu ikke fastlagt.

Ud over Helsingør Kommune er der to andre danske finalister, Ringkøbing-Skjern og Nyborg kommuner, mens de to sidste er Gabrovo i Bulgarien og Lappeenranta i Finland.

Udvalgte fakta om Helsingør Kommunes klimaindsats

I Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 præsenteres 11 delmål og indsatsområder inden for en række centrale områder som f.eks.: energi og energibesparelser, klimatilpasning, transport, biodiversitet, uddannelse, og indkøb.

Det overordnede mål for Helsingør Kommune er, at CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen (borgere, virksomheder, kommunen, inkl. transport) skal nedbringes fra 6,8 ton pr. borger pr år (2008) til højst 1,7 ton CO₂ pr. borger pr år i 2030, og til 0 i 2045. Den seneste kortlægning, som angår 2017, viser at udledning af CO₂ i hele Helsingør Kommune er faldet til 4,3 ton per borger per år. Det svarer til et fald på 36 procent siden 2008.

Helsingør Kommune har forpligtet sig til vedvarede CO2-reduktion i en række aftaler:

  • Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune-aftale. Helsingør er Klima Plus-kommune

  • EU’s borgmesterpagt (Covenant of Mayors): Global sammenslutning af byer, der arbejder for mere ambitiøse klimamål. Et aktuelt mål er at reducere CO2-udledningen med 40% i 2030.

  • DK2020: Initiativ fra C40, CONCITO og Realdania, der går ud på at 20 danske kommuner skal være frontløbere i indsatsen for at gennemføre Parisaftalens mål om en temperaturstigning på højst 1,5 grader.