Hurtig og nødvendig reaktion på regeringens udmelding

Helsingør Kommunes krisestab har kl. 22 onsdag aften holdt møde på baggrund af den dramatiske udmelding fra regeringen.

Alle centre i kommunen har omgående taget fat på planlægning af indsatsen de kommende uger- herunder bl.a. nødpasning af børn, restriktioner mht. besøg på plejehjem og midlertidig lukning af biblioteker og kulturhuse. Følg med på kommunens hjemmeside og Facebook, hvor yderligere information om konsekvenserne af Corona-virus, COVID-19 følger den kommende tid.

Fulgte man ikke aftenens pressemøde fra statsministeriet, kan meldingerne helt kort opsummeres således med fokus på det kommunale område:

Alle offentlige ansatte skal i størst muligt omfang skal arbejde hjemmefra i de kommende to uger dvs. fra fredag den 13. marts 2020 og to uger frem. Lønnen beholdes. Meldingen omfatter alle områder i kommunerne dog med undtagelse af store dele af social- og ældreområdet efter serviceloven samt ydelser efter sundhedsloven.

Der vil endvidere være en række områder, hvor der skal fastholdes et nødberedskab for at sikre, at samfundskritiske funktioner kan fortsætte med at fungere – som man kender det fra strejke- og lockoutsituationer. 

På skole- og dagtilbudsområdet skal der lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og to uger frem. Kommunerne skal i den forbindelse fra på mandag etablere af nødpasning for de 0 – 9 årige, dvs. pasning af dem, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder.

Plejehjem opfordres med øjeblikkelig virkning til at begrænse besøg.

Man kan evt. læse mere på Statsministeriets hjemmeside: https://www.regeringen.dk/nyheder/pressemoede-11-marts-i-spejlsalen/