Jeg mødte en voksen, der gerne ville hjælpe

Projektet Helsingbo hjælper unge hjemløse på vej mod en fast bolig. Det har betydet en helt ny tilværelse for Oscar fra Helsingør

Unge mellem 16 og 24 år, der lever på kanten af hjemløshed, har fået en udstrakt hånd fra Helsingør Kommune med projektet Helsingbo. Projektet er støttet af Socialstyrelsen og bygger på princippet Housing First.

Det er et såkaldt omstillingsprojekt, hvor tanken er at sætte mere forebyggende ind og dermed give en bedre hjælp, som også på sigt er billigere.

Flemming W. Licht, som er leder af Helsingbo under Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS) fortæller:

Housing First betyder, at vi arbejder målrettet mod at skaffe de unge en bolig. Al erfaring viser, at når man ikke har en fast bolig er det svært at foretage andre forandringer i sit liv.

Målgruppen er unge, som har fx sociale, psykiske eller rusmiddelrelaterede problemer, der gør det svært at finde eller fastholde en bolig.

Der er ansat fire ungevejledere, der gennem samtaler og praktisk hjælp støtter de unge i den forandring, de gerne vil foretage i deres liv. Det kan fx være at blive i stand til selv at købe ind og lave mad, håndtere egen økonomi, få mere positivt indhold i hverdagen, styrke kontakten til familie og venner og mindske forbruget af rusmidler.

Fra fars sofa til fast bolig

Helsingbo råder over tre deleboliger og har desuden et samarbejde med Boligkontoret.

23-årige Oscar er en af dem der har fået hjælp i Helsingbo. Han boede hos sin far i en etværelses lejlighed, hvor misbrug var en del af hverdagen. Igennem Helsingung fik Oscar i september 2019 kontakt til Helsingbo. Det gav et skub i en anden retning.

På det tidspunkt havde jeg reelt en depression. Men da jeg mødte min vejleder, Mette, hjalp hun mig med at få overblik over min situation, og gav mig støtte til at komme ud af det dårlige miljø. Det var en kæmpe stor hjælp, fortæller Oscar.

Han bor nu i en delelejlighed i Helsingør og har fået egen lejlighed fra januar. Til februar skal han starte på elektriker-uddannelsen. Oscar er meget taknemmelig for den støtte han har fået det sidste år.

Jeg mødte en voksen som så mig som et menneske og som rent faktisk gerne ville hjælpe. Hun stillede mig nogle spørgsmål, der hjalp mig til at finde ud af hvad jeg selv ville. Hvis det ikke var for Helsingbo, ville jeg nok stadig bo på min fars sofa.

Godt på vej

Et forløb i Helsingbo varer gerne et år eller mere – det beror på den enkelte unges behov. De unge bliver først sluppet helt, når de er klar til det.
 
Og resultaterne har været gode. Efter det første halvandet år har syv ud af de 26 unge, som Helsingbo har i deres regi, fået så meget styr på deres liv, at de er blevet klar til at komme videre i egen bolig. Det er lykkedes at finde fast bolig til samtlige syv.

Jeg synes, at vi er rigtig godt på vej. Erfaringen viser, at når vi først har skabt kontakt, så går det typisk den rigtige vej, siger Flemming W. Licht.

Men man skal også passe på ikke at gå for hurtigt frem. De unge synes typisk, at de har brug for mindre hjælp end ungevejlederne synes.

Hvis vi moser for meget på, bliver vi en del af problemet frem for løsningen. Derfor giver vi selvfølgelig plads til, at den unge selv kan følge med, siger Flemming W. Licht.

Han fortsætter:

Det kræver tålmodighed, og lydhørhed. Men grundlæggende har de fleste mennesker det sådan, at når man møder nogen, der lytter og man oplever at blive set, hørt og forstået, så kan man pludselig meget mere, end man troede.

Helsingbo-projektet kører foreløbig til udgangen af 2021.

Læs mere om Helsingbo

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer