Kom med gode idéer til den fysiske udvikling af din kommune

En ny planstrategi er på vej. Det betyder, at vi har brug for dine input til, hvordan kommunen skal udvikle sig.

Helsingør Kommune skal have en ny planstrategi, der skal sætte retningen for kommunens fysiske udvikling de kommende 12 år - i tråd med Vision 2030. Dine idéer og kommentarer til strategien er meget velkomne.

Vi vil gerne høre fra kommunens borgere, hvad de mener er vigtigt at have med i den kommende Planstrategi 2020. Hvor er der muligheder lokalt, som vi bør arbejde med, lyder det fra Dennis Larsen, leder af BYLAB, der driver kommunens byudvikling.

Det er i planstrategien, at visioner og politikker bliver til fysiske aftryk og konkrete indsatser. Planstrategien fokuserer både på større områder som fx uddannelse, oplevelsesøkonomi og erhverv, bosætning, byliv og fællesskaber men også på mere konkrete indsatser.

Har du idéer til nye typer boliger, andre måder at bruge byens rum, en nemmere adgang til naturområder, flere legepladser eller andet, der kan bidrage til livskvalitet i dit lokalområde, så meld meget gerne ind. Husk planstrategien gælder for både store og små bysamfund i kommunen, siger Dennis Larsen.

Kom med input til Planstrategi 2020 senest 13. april

Lige nu indsamler BYLAB idéer, viden og kommentarer fra kommunens borgere på forskellige måder fx via interviews og workshops med fagpersoner, politikere og ildsjæle i lokalområderne.

Byrådet skal til sommer vedtage et forslag til planstrategien. Derefter sendes den i offentlig høring, hvor det er muligt at indsende yderligere idéer og kommentere det konkrete planstrategiforslag.

Udvikling af Tikøb og øvrige landsbysamfund – dit bidrag!

Tirsdag den 17. marts skulle der have været en workshop om byudviklingen i Tikøb og de øvrige mindre landsbysamfund (fx Gurre, Nygård, Borsholm mfl.) på Tikøb Skole. Men på grund af Covid19-situationen, blev dette arrangement desværre aflyst.

Arbejdet med planstrategien kører videre – og BYLAB har stadig brug for inputs fra Tikøb og de øvrige landsbysamfund. Ville du gerne have deltaget i workshoppen den 17. marts, kan du i stedet udfylde skemaet nedenfor, gemme det og sende det til bylab@helsingor.dk

Hent interviewskemaet om Tikøb og de øvrige landsbysamfund

Du kan selvfølgelig også stadig komme med dine kommentarer på planstrategihjemmesiden (se link længere oppe).