Midlertidigt besøgsforbud på botilbud

5. april 2020 er en ny bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på botilbud og anbringelsessteder trådt i kraft.

Der indføres med en ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet et midlertidigt besøgsforbud på offentlige og private tilbud. Bekendtgørelsen omfatter hovedparten af de sociale tilbud efter serviceloven, hvilket vil sige anbringelsessteder og botilbud m.v. Plejefamilier er dog ikke omfattet af besøgsforbuddet.

Formålet er at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig på tilbuddene, samt at forebygge udbredelse af smitten.

Der kan gøres undtagelse i kritiske situationer, så besøg kan tillades. Bekendtgørelsen og de kritiske situationer, hvor der kan gøres undtagelse, er beskrevet nærmere i ministeriets orienteringsskrivelse.

Se hvilke tilbud der er omfattet og læs mere her

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer