Nødpasning i vante rammer med velkendte voksne

Børn, hvis forældre fx knokler i kriseberedskabet, bliver taget imod i vante omgivelser.

Helsingør Kommunes krisestab var samlet torsdag kl 14 for at følge op på regeringens beslutninger ifm corona-virus. Alle kommunens centre var repræsenteret ved mødet, hvor kommunens beredskabssituation de kommende par uger blev gennemgået område for område. Der er bl.a. følgende meldinger fra krisestaben: 

  • Alle børn i alderen 0-9 år, hvis forældre arbejder i kritiske funktioner i både den private og offentlige sektor, kan tilbydes pasning i vante institutioner og med velkendte voksne omkring sig. Også forældre der af andre grunde skal møde på arbejde og har pasningsbehov – fx enlige forældre – vil efter konkret vurdering kunne benytte tilbuddet om nødpasning. Institutioner for børn med specielle behov holder åbent som normalt.
  • På ældreområdet lukker aktivitetscentre – fx Hamlet – og cafeer på plejehjem. Men - hver enkelt borgers behov bliver vurderet og nogle vil blive visiteret til anden hjælp.
  • Jobcenteret og borgerservice lukker, hvilket bl.a. betyder, at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud
  • Væresteder, der drives i regi af SSP, lukker i perioden, men SSPs medarbejdere vil i stedet være mere synlige i gadebilledet, hvor man må forvente, at nogle af de unge opholder sig.
  • Værestedet 17A lukkes ligeledes fra og med 16.03.20. I stedet bemandes Vinternatherberget hele døgnet. Særligt udsatte kan tage kontakt med medarbejderne

 

I den kommende uger vil Helsingør Kommunes hjemmeside løbende blive opdateret med seneste nyt om situationen. Helsingør Kommune vil være lukket for personlige henvendelser, men ved særlige behov kan kommunen fortsat kontaktes via hovednummeret – tlf. 49 28 28 28.

Følg opdateringerne om Corona-virus