Nye rammer for genåbning i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Mandag d. 18. maj kommer eleverne i 6.-10. klasse tilbage i skole, og dagtilbud vender tilbage til almindelig åbningstid.

Dagtilbud, skoler og fritidstilbud følger Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smittespredning. De nye retningslinjer har betydning for rammerne for den videre genåbning og betyder, at vi kommer tættere på en normal hverdag i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Afstandskravet, når børn sidder ved borde, er nu en meter, og kravet om m2 pr. vuggestuebarn og 4 m2 pr. børnehavebarn er ophævet. Der er fortsat krav om god hygiejne med håndvask ved ankomst og i løbet af dagen, og krav om hyppig rengøring.  

Rammerne for dagtilbud

 • Alle dagtilbud vender d. 18. maj tilbage til almindelig åbningstid
 • Aktiviteter organiseres i faste grupper/stuer med fasttilknyttede voksne.
 • Forældrenes adgang til dagtilbuddet vil fortsat være begrænset. Hør nærmere i dit barns dagtilbud om de lokale retningslinjer for, hvordan du afleverer og henter dit barn.
 • Forældre kan stadig komme i dagtilbuddet ved indkøring af eget barn.

Rammerne for skoler 0.-5. klasse

 • Alle skoler har 5 timers skolegang dagligt for eleverne på 0. – 5. klassetrin og specialtilbud
 • Skolegangen placeres i tidsrummet 8.00 – 14.00.
 • Fritidstilbuddet på de enkelte skoler planlægges lokalt i det omfang, at det er muligt med aktiv tilmelding. Pasning i ydertimerne kan også aftales.
 • Undervisningen for eleverne i 0.-5. klasse sker efter bekendtgørelsen om nødundervisning med en reduceret fagrække.

Rammer for genåbning af 6. – 10. klasse – genåbnes 18. maj

 • Alle skoler planlægger med 25 timer (undervisning og pauser) om ugen for elever på 6. – 9. klassetrin. Undervisningen kan være en kombination af fremmøde og fjernundervisning.
 • Elever på 10. klassetrin vil få mere individuelt tilrettelagte skemaer på 15-20 timer om ugen. Undervisningen kan være en kombination af fremmøde og fjernundervisning og have dansk, matematik, engelsk og trivsel/relationer som fokus.
 • Undervisningen foregår med klassen som udgangspunkt. En del af undervisningen vil foregå udendørs.
 • Undervisning kan foregå på andre skoleafdelinger eller andre lokaliteter i kommunen.
 • Undervisning foregår efter bekendtgørelsen om nødundervisning.
 • Genåbning af klub tilrettelægges lokalt.

Forældrene vil få yderligere informationer fra deres barns dagtilbud og skole.