Nye retningslinjer kan udsætte genåbning i dagtilbud og skoler

Statsministerens udmelding mandag aften om forsigtig genåbning af samfundet efter påske gav mulighed for, at børn i dagtilbud samt 0.-5.-klasser kan vende tilbage til en slags hverdag efter påske. Men skærpede sundhedsfaglige retningslinjer kan udsætte børnenes tilbagevenden til mandag d. 20. april.

Et enig Børne- og Uddannelsesudvalg gav onsdag eftermiddag Helsingør Kommunes administration mulighed for at arbejde med planlægning af genåbning hen over påsken og i dagene derefter for at sikre, at alle sundhedsfaglige retningslinjer kan følges, når dagtilbud og skoler gradvis genåbnes.

Der arbejdes frem mod en genåbning mandag d. 20. april. I den mellemliggende periode (de fire hverdage i ugen efter påske) videreføres den nuværende nødpasning og nødundervisning derhjemme. For centerchef for Dagtilbud og Skoler Rikke Reiter er det afgørende, at genåbningen ikke hastes igennem på bekostning af det sundhedsfaglige.

Vi har fået meget omfattende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der kræver helt ny planlægning både med hensyn til lokaler, spisesituationer, udeområder og ikke mindst hygiejne. Det er et kæmpe puslespil, der involverer ikke bare mit eget center, men også andre områder i kommunen, og derfor er jeg glad for, at børne- og uddannelsesudvalget har givet os lidt ekstra tid efter påske, så vi kommer helt i mål med en forsvarlig plan.

På mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget onsdag eftermiddag var der bred enighed om, at rammer skal være forsvarlige og efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer, før dagtilbud og skoler åbnes efter påske. Samtidig er udvalget optaget af, at retningslinjer og rammerne for børnenes nye hverdag kommunikeres til familierne, så der ikke skabes unødig utryghed i børnenes hverdag hverken ude eller hjemme.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Gitte Kondrup understreger, at børnene har brug for det fælleskab skole og daginstitutioner giver – men også at rammerne skal være helt på plads før genåbningen.

Både ledelse og personale knokler hårdt de her dage, og der er brug for al deres faglighed og kreativitet på en gang. Men jeg er sikker på og tryg ved de sammen får skabt gode rammer for hverdagen, når vi åbner.

Hun fortsætter:

Vores fokus er, at det skal være en god oplevelse for alle, både børn, medarbejdere og forældre, at starte i dagtilbud eller skole igen. Det betyder, at vi hellere bruger den fornødne tid på at sikre, at alle møder trygge og er klar over, hvordan vi indretter dagen både i forhold til aktiviteter, hvor man skal opholde sig, og hvordan vi sikrer rengøring af både rum og legetøj og så videre.

Fakta - Genåbning af dagtilbud og skoler

Sundhedsstyrelsen har den 7. april 2020 udsendt vejledningerne om gradvis og kontrolleret genåbning af skoler og dagtilbud. Betingelsen for genåbning er helt overordnet, at det kan ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar, at tilrettelægge den konkrete genåbningsproces og –form, så retningslinjerne overholdes.

Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt, at genåbningen omfatter:

  • Alle dagtilbud
  • Alle folkeskoler 0.-5. klasse
  • Alle specialskoler og specialklasserækker (alle klassetrin)
  • SFO og klubtilbud

Det er også udmeldt, at genåbningen stadig skal forstås som nødpasning og nødundervisning, og at der derfor ikke er tale om en genåbning på sædvanlige vilkår. Herunder at åbningstid, timetal i skolen, fagrække med videre kan og vil være anderledes end i normalsituationen. Det er derfor heller ikke nødvendigvis sådan, at der skal være åbent i hele den sædvanlige åbningstid i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Det skal der kun, hvis det kan ske på betryggende vis i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer indebærer, at en lang række forhold skal være anderledes end i en normal drift-situation, og genåbning inden for rammerne vil derfor betyde store ændringer i drift og organisering af området. Det gælder særligt areal, gruppestørrelser og hygiejneforhold.

Børne- og Undervisningsministeren har på pressemødet d. 8. april understreget, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal overholdes.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer – kort uddrag:

For Dagtilbud: 

• Størsteparten af aktiviteter bør foregå udendørs.
• Leg udendørs i grupper af ca. 5, indendørs i grupper af 2-3. Kun inden for fast børnegruppe/klasse
• Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer, 4 m2 per. barn i børnehaver. Dette er en fordobling af de normale anbefalinger iht. Bygningsreglementet, BR 18.
• Samme gruppe voksne til hver børnegruppe (få-voksen-princip)
• Børnene blive i deres lokale. De voksne flytter sig rundt.
• Krav om håndvask ved ankomst til institution og i faste intervaller (i hver pause og ved hvert lokaleskift), minimum hver anden time (og/eller hånddesinfektion)
• Forskudt ankomst og afgang – så der ikke forsamles for mange
• Forskudte pauser så der ikke kan forsamles for mange
• Krav om hyppig rengøring af it-udstyr, legetøj, dørhåndtag, toiletter m.v. Herunder afspritning.
• Begrænsning i mængde af legetøj.
• Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80 grader, og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj
• Børn og personale med tegn på sygdom skal sendes hjem og blive hjemme til de har været symptomfri i 48 timer
• Der skal udarbejdes instrukser til personalet vedr. hygiejne og adfærd, samt instruks og håndtering af børn og medarbejdere med symptomer på sygdom
• Der skal ske oplæring af personale i hygiejne og adfærd
• Der skal opsættes informationsmaterialer/plakater, og alle børn og forældre skal modtage information om hygiejne og adfærd

For skoler og fritidstilbud:

• Størsteparten af undervisningen og aktiviteter bør foregå udendørs.
• Leg udendørs i grupper af ca. 5, indendørs i grupper af 2-3. Kun inden for fast børnegruppe/klasse
• Undervisning indendørs skal ske i små faste grupper, hvor der kan etableres 2 meter mellem alle (siddepladser). I praksis vil det betyde grupper af 10-12 børn et klasselokale (konkret vurdering skal gøres lokalt)
• Samme gruppe voksne til hver børnegruppe (få-voksen-princip)
• Børnene blive i deres lokale (undervisning og fritid). De voksne flytter sig rundt.
• Krav om håndvask ved ankomst til skolen og i faste intervaller (i hver pause og ved hvert lokaleskift), minimum hver anden time (og/eller hånddesinfektion)
• Forskudt ankomst og afgang – så der ikke forsamles for mange
• Forskudte pauser så der ikke kan forsamles for mange
• Krav om hyppig rengøring af it-udstyr, legetøj, dørhåndtag, toiletter m.v. Herunder afspritning.
• Børn og personale med tegn på sygdom skal sendes hjem og blive hjemme til de har været symptomfri i 48 timer
• Der skal udarbejdes instrukser til personalet vedr. hygiejne og adfærd, samt instruks og håndtering af børn og medarbejdere med symptomer på sygdom
• Der skal ske oplæring af personale i hygiejne og adfærd
• Der skal opsættes informationsmaterialer/plakater, og alle børn og forældre skal modtage information om hygiejne og adfærd