Opfølgning på Covid-19 smitte på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

I weekenden konstaterede Helsingør Kommune Covid-19-smitte på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT).

På baggrund af en omfattende test- og opsporingsindsats af 40 involverede borgere og i alt 135 medarbejdere står det nu klart, at 10 borgere er smittet med Covid-19. En af de smittede borgere er siden søndag afgået ved døden. Helsingør Kommune er ikke bekendt med dødsårsagen. På nuværende tidspunkt kan vi på baggrund af testning konstatere at foreløbig 10 medarbejdere er smittet. Der udestår fortsat svar på nogle medarbejdertests.

Alle smittede borgere og de nærmeste pårørende til disse er underrettet om testresultaterne. De smittede borgere er efter anvisning fra Styrelsen for Patientsikkerhed flyttet til et særskilt og aflukket afsnit på HRT, hvor kommunen har indrettet faciliteter til isolation og pleje af Covid-19-smittede borgere. De smittede medarbejdere er efter retningslinjerne i selvisolation og hjemme.

I arbejdet med opsporingen af smittede borgere og medarbejdere følger Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Heraf følger, at de borgere og medarbejdere, der i første omgang er testet negativ, skal re-testes, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med Covid-19 på HRT. Hvis der i disse re-test identificeres nye smittede borgere, vil den nærmeste pårørende til de nye smittede blive underrettet direkte.

Som led i håndteringen af den nuværende situation gælder det fortsat på hele HRT at:

  • Fællesarealer for borgerne er lukket midlertidigt.
  • Medarbejderne bærer ansigtsvisir, når de er i ansigt-til-ansigt kontakt med borgere fx i den nære plejesituation.
  • Der foretages ekstra rengøring.
  • Borgere indlagt på HRT og personalet vurderes to gange dagligt, om de har symptomer på Covid-19.

Helsingør Kommune har desuden indgået særlig aftale med Nordsjællands Hospital, Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling, om lægefaglig bistand med virkning fra 30/4. Aftalen åbner mulighed for daglig særlig rådgivning ifht Covid19-smittede borgere.

Herudover holder Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter fast i de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som hele tiden er fulgt, om brug af værnemidler, afstand og god håndhygiejne for både personale og borgere på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.