Rådgivningscenter får støtte de næste tre år

Sundhedsstyrelsen har bevilget støtte til Rådgivnings- og aktivitetscenter Demensvenligt Nordsjælland frem til og med 2023.

Sundhedsstyrelsen har bevilget støtte til Rådgivnings- og aktivitetscenter Demensvenligt Nordsjælland frem til og med 2023. Det betyder at eksisterende netværksgrupper kan fortsætte, og at der kan udvikles endnu flere tværkommunale tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.

De seneste to år har Helsingør, Allerød og Hillerød Kommune samarbejdet om at skabe et tværkommunalt Rådgivnings- og aktivitetscenter for personer med demens og deres familier.

Samarbejdet har vist sig at være rigtig effektfuldt, for eksempel i forhold til at lave en række forskellige aktiviteter for de mindre demenssygdomsgrupper – for eksempel yngre mennesker – som hver kommune ikke altid har ressourcer eller brugere nok til at løfte alene.

Glæde over støtten

Nu har Sundhedsstyrelsen så besluttet at støtte centret i yderligere tre år med i alt 2.184.000 kr.

Formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune Johannes Hecht-Nielsen glæder sig over støtten til centeret:

- Der er ingen tvivl om, at vores fælles rådgivnings- og aktivitetscenter de seneste år har gjort en forskel for personer med demens og deres pårørende. Både med sportsaktiviteter og samvær – og med råd og støtte i en svær situation, når livet for en selv eller ens kære har taget en uventet drejning. Det er derfor meget glædeligt, at der nu også er økonomisk opbakning til at fortsætte aktiviteterne de kommende år, siger han.

Åben anonym rådgivning

Centret har bl.a. arbejdet med en åben anonym rådgivning for alle, som har demensrelaterede spørgsmål. Centeret har desuden etableret netværksgrupper for yngre med en demensdiagnose, deres nære pårørende og for unge som har en forælder med demens.

Derudover har centeret faciliteret aktiviteter for yngre med demens, som finder stor glæde ved at fylde hverdagen i fællesskaber med ligestillede. Det har mundet ud i aktiviteter i Hillerød, med bl.a. guidet fælleslæsning i samarbejde med Hillerød bibliotek, naturtræning og fælleslæsning med Allerød bibliotek og en lokal fysioterapeut, museumsture, udflugter i Nordsjælland m.m.

Onsdage spiller gruppen floorball i Helsingør Hallen med støtte fra en frivillig træner fra Helsingør Floorball Forening. Alt arbejde er foregået i et samarbejde på tværs af kommunerne, kulturorganisationer, frivilligcentret og idrætsforeninger.

Læs mere om Demensvenligt Nordsjælland

Foto: Demensramte familier har mulighed for at få en lille nyttehave ved Flynderupgård.