Rammerne for genåbning i dagtilbud og skoler på plads

Byrådet i Helsingør Kommune har på et ekstraordinært møde lørdag den 11. april vedtaget planen for en genåbning af dagtilbud og skoler.

Planen handler i første omgang om en forsigtig åbning for de mindste børn i dagtilbud og skolernes 0.-5.-klasser, der tager nøje hensyn til de Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Rammerne for dagtilbud:

  • Alle dagtilbud planlægger med en reduceret åbningstid i tidsrummet 8.00 -15.00
  • Børnene opdeles i mindre grupper med forskudt aflevering og afhentning.
  • Der er mulighed for nødpasning efter gældende kriterier ud over dagtilbuddet.

Rammerne for skoler og fritidstilbud:

  • Alle skoler planlægger med 5 timers skolegang dagligt for eleverne på 0. – 5. klassetrin og specialtilbud fra d. 20. april.
  • Skolegangen placeres i tidsrummet 8.00 – 14.00. Eleverne bliver opdelt i mindre grupper og vil få forskudt mødetid.
  • Fritidstilbuddet på de enkelte skoler planlægges lokalt i det omfang, at det er muligt med aktiv tilmelding.
  • Undervisningen for eleverne i 0.-5. klasse sker efter bekendtgørelsen om nødundervisning med en reduceret fagrække.
  • Der er mulighed for nødpasning efter gældende kriterier ud over skole/fritidstilbuddet.

I perioden frem til 10. maj vil eleverne i 6. – 10. klasse fortsat modtage nødundervisning i hjemmet.

Forældrene vil få yderligere informationer fra deres barns dagtilbud og skole.

Lokale forhold, herunder ændringer i behov for nødpasning, ændringer i antal sygemeldinger m.m., kan nødvendiggøre løbende justeringer i de enkelte dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus