Skolen ved Rønnebær Allé får 1,5 mio. kr. for elevløft

For andet år i træk er det lykkedes Skolen ved Rønnebær Allé at løfte eleverne i dansk og matematik ved afgangsprøverne i juni 2019.

Det udløser et præmiebeløb fra Undervisningsministeriet på 1,5 mio. kr. fra den såkaldt elevløft-pulje. 

Skolen ved Rønnebær Alle, der er udskolingsafdeling under Skolerne i Snekkersten, får puljen på de 1,5 mio. kr., fordi skolen har formået at sænke andelen af elever, der ikke får mindst 4 i dansk og matematik ved afgangseksamen med 10,14 procentpoint over de sidste to skoleår. Kravet for at få pengene var et løft på minimum 10 procentpoint over to år.

Det glæder mig, at skolen er lykkedes med de indsatser, der er sat i gang. Jeg ved, at der er blevet arbejdet hårdt og både skolens ledelse og medarbejdere har kæmpet for at det skulle lykkes, så det er virkelig godt gået, siger Rikke Reiter, centerchef for Dagtilbud og Skoler.

 Formanden for Børne- og uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup, tilslutter sig:

Det glæder mig naturligvis på skolens vegne men mest af alt for den enkelte elev. Et løft kan have stor betydning for den enkeltes liv og de muligheder, der åbner sig efter folkeskolen, lyder det fra udvalgsformanden.

Skolen havde ellers fået besked om, at man ikke havde nået måltallet i skoleåret 2018/2019 men efter sygeeksaminerne var aflagt kunne Undervisningsministeriet i mandags meddele skolen, at der alligevel var penge på vej.

Det var en rigtig glædelig nyhed, at det hårde arbejde har båret frugt. Både medarbejdere og elever har arbejdet dedikeret med særligt tilrettelagte forløb op mod prøverne. Vi har brugt holddannelse på tværs af klasserne og dermed mere fleksible læringsmiljøer som metode for at løfte eleverne. Desuden har de faglige vejledere fået en central rolle i både planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen og ageret sparringspartner for lærerne i langt højere grad en tidligere. Og det har altså givet pote, konstaterer en glad Mads Hasselgaard, skoleleder på Skolerne i Snekkersten.

 Også daglig leder for udskolingen på Skolen ved Rønnebær Alle, Morten Sieling, er stolt over at være nået i mål med indsatserne.

De seneste år har fokus været på at skabe en stærk faglig kultur på udskolingsskolen på Rønnebær Alle. Det er derfor dejligt at opleve, at vi endnu engang lykkedes med at højne andelen af elever, der får mindst 4 i dansk og matematik ved afgangseksamen, siger daglig leder for udskolingsskolen på Rønnebær Alle, Morten Sieling og tilføjer, at de gode erfaringer fra undervisningsindsatserne de seneste par år nu skal have tid til at forplante sig.

 Regeringen besluttede i oktober, at det er sidste gang Undervisningsministeriet uddeler puljepenge til elevløft.