Status for COVID-19-smittede på plejehjem og HRT

Det er nu 3 uger siden, der blev konstateret smitte på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), to uger siden, der blev konstateret smitte på plejehjemmet Montebello, og en uge siden, at der også blev konstateret smitte på plejehjemmene Falkenberg og Kristinehøj.

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Status på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) er pt. at der er gennemført 4 testrul for borgerne, og i sidste testrul var der ikke yderligere smittede borgere. Der er dog yderligere smittede medarbejdere - og i alt har der været 35 smittede medarbejdere ud af 135 medarbejdere.

Alle medarbejdere med symptomer er hjemme, og det gælder også de, der er smittet uden symptomer. I Helsingør Kommune er valgt, at medarbejdere uden symptomer, der ved test er konstateret positive, bliver hjemme i op til 14 dage – ud fra et forsigtighedsprincip. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kun behøver blive hjemme 7 dage efter positiv test, hvis ikke man har symptomer. Flere af de borgere, der var smittede, er udskrevet fra HRT, og således er der nu kun 7 smittede indlagte på HRT. Der er flere borgere, der er helt uden symptomer.

 

Montebello

På Montebello er der ved andet testrul ikke identificeret flere smittede beboere eller medarbejdere, og således er der fortsat kun identificeret 1 smittet beboer ud af 60 beboere, og 1 smittet medarbejder ud af 89 medarbejdere.

Falkenberg

På Falkenberg er der identificeret 1 smittet beboer ud af 74 beboere, og 5 smittede medarbejdere ud af 133 medarbejdere. De 14 borgere, der i hverdagene er i dagcenter demens på Falkenberg, er også testet, og er alle negativ for Covid-19. Den beboer, der var smittet, blev indlagt, da smitten blev konstateret, og døde i sidste uge på hospitalet. På Falkenberg testes alle beoerne og medarbejderne igen i disse dage.

Kristinehøj

På Kristinehøj er der identificeret 1 smittet medarbejder ud af 81 medarbejdere. Og testresultatet for de 60 beboere er alle negative. På Kristinehøj testes alle beboerne og medarbejderne igen i disse dage.

Ved smitteudbrud

Ved smitteudbrud på en institution vil testningen - af både borgere, medarbejdere og andre udefra, der har været i nær kontakt med de smittede - i henhold til retningslinjerne for Sundhedsstyrelsen fortsætte hver 7. dag, indtil der ikke er flere, der tester positiv.

På HRT er der konstateret lang inkubationstid for flere borgere og medarbejdere, hvilket understreger vigtigheden af at fortsætte testning. Center for Sundhed og Omsorg har nu fået uddannet 30 medarbejdere til selv at kunne foretage Covid-19-test, der foregår som en podning i svælget. Hermed har kommunen mulighed for at foretage tests hurtigere, end regionens kapacitet rækker til, og uden ekstra kørsel for medarbejderne til testtelte rundt om i regionen fx i Hillerød.

Som led i smitteforebyggelsen af Covid-19 har Helsingør Kommune fortsat en aftale med Nordsjællands Hospital om, at hospitalet fremover tester borgere, der udskrives fra hospitalet. Herudover har Center for Sundhed og Omsorg som et forsigtighedsprincip besluttet, at borgere testes for Covid-19, inden de flytter mellem enheder, eks. fra HRT til et plejehjem.

I situationer med smitteudbrud på en institution følger Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsstyrelsens retningslinjer fx om at isolere borgerne, foretage ekstra rengøring, bære værnemidler og dagligt vurdere alle borgere, om de har symptomer på Covid-19.

På HRT var der i sidste uge et hygiejnehold udefra, som har gennemgået arbejdsgange i dagligdagen for at undersøge, om der er mere at gøre for at undgå smittespredning. På den baggrund er der i denne uge igangsat yderligere et hygiejnekursus, som alle medarbejdere skal gennemføre uanset funktion. Derudover er det besluttet, at medarbejdere bærer mundbind, også når de er i samvær med kollegaer.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer