Status på COVID 19 på kommunens plejehjem

Det er nu 4 uger siden, der blev konstateret smitte på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), tre uger siden, der blev konstateret smitte på plejehjemmet Montebello, to uger siden, at der også blev konstateret smitte på plejehjemmene Falkenberg og Kristinehøj – og senest er der i tirsdags konstateret smitte på Plejehjemmet Birkebo.

Status er, at der på HRT pt. er gennemført 5 testrul for borgerne på HRT og i sidste testrul, var der atter ingen yderligere smittede borgere. Der er indtil nu heller ikke konstateret nye smittede medarbejdere, men der mangler endnu nogle medarbejder test svar fra 4. testrunde.

På Montebello var der ved andet testrul ikke identificeret flere smittede beboere eller medarbejdere, og plejehjemmet er tilbage i normal COVID-hverdag og eks er udebesøg genoptaget, den tidligere smittede beboer ude af isolation og den ene smittede medarbejder er hjemme.

På Falkenberg er andet test-rul gennemført, og resultatet viser, at der er yderligere to smittede beboere, således at der i alt på Falkenberg har været tre smittede beboere. Ingen yderligere medarbejdere er konstateret positiv smittede.

På Kristinehøj var der ved andet testrul ikke identificeret flere smittede beboere eller medarbejdere, og plejehjemmet er tilbage i normal COVID-hverdag og eks er udebesøg genoptaget, og den tidligere smittede medarbejder er hjemme.

Plejehjemmet Birkebo konstaterede tirsdag aften, at en beboer og en medarbejder var smittet. Derfor blev der igangsat test af samtlige beboere og medarbejdere. Alle svar er kommet i dag søndag den 24 maj 2020 – og der er yderligere tre beboere smittede og yderligere fire medarbejdere. En beboer er indlagt. Beboere og pårørende er ved at blive orienteret.

I hjemmeplejen er en enkelt medarbejder testet positivt. Nære kontakter omkring medarbejderen er testet herunder borgere. Ingen er testet positive.

Ved smitteudbrud på en institution

Ved smitteudbrud på en institution vil testningen - af både borgere, medarbejdere og andre udefra, der har været i nær kontakt med de smittede - i henhold til retningslinjerne for Sundhedsstyrelsen fortsætte hver 7. dag, indtil der ikke er flere, der tester positiv.

På HRT er der konstateret lang inkubationstid for flere borgere og medarbejdere, hvilket understreger vigtigheden af at fortsætte testning.

Center for Sundhed og Omsorg har nu fået uddannet 30 medarbejdere til selv at kunne foretage Covid-19-test, der foregår som en podning i svælget. Hermed har kommunen mulighed for at foretage tests hurtigere, end regionens kapacitet rækker til, og uden ekstra kørsel for medarbejderne til testtelte rundt om i regionen fx i Hillerød.

Der er dog stadig udfordringer med den tid laboratorierne skal bruge for at undersøge alle prøverne – og det betyder, at der lige nu ventes i op til 72 timer før svarene foreligge samlet. Det svarer til den svartid, som alle uden symptomer venter på deres test, men ventetiden skal ned på 48 timer for disse udbrudsopsporinger, hvor der jo netop er konstateret mitte – og derfor vil vi gå i dialog med Regionen igen om at bringe svartiden ned.

Som led i smitteforebyggelsen af Covid-19 har Helsingør Kommune fortsat en aftale med Nordsjællands Hospital om, at hospitalet fremover tester borgere, der udskrives fra hospitalet. Herudover er det af Center for Sundhed og Omsorg, som et forsigtighedsprincip, iværksat, at borgere testes for Covid-19, inden de flytter mellem enheder, eks fra HRT til et plejehjem.

I situationer med smitteudbrud på en institution følger Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsstyrelsens retningslinjer fx om at isolere borgerne, foretage ekstra rengøring, bære værnemidler og dagligt vurdere alle borgere, om de har symptomer på Covid-19.

Den viden HRT fik fra det hygiejnehold der var på besøg udefra, er videregivet til øvrige enheder til inspiration. Der er dog ikke ændret på retningslinjerne, da disse var korrekte og fyldestgørende. Det nye har mere handlet om kontinuerlig opmærksomhed og undervisning i hygiejne og brug af værnemidler.