Udendørs idrætsanlæg åbner den 12. maj

Kommunens boldbaner åbnes fra tirsdag den 12. maj for træning i klubregi. Vær dog opmærksom på en lang række forholdsregler

Ingen opkridtning

Anlæggene er ikke kridtet op, da der mangler en tydelig afklaring af, hvordan forsamlingsforbuddet på 10 personer skal håndteres. Det er oplyst, at der kun må være 9 spillere + 1 træner på en boldbane – uagtet om det er en 11-mands, 8 mands- eller 5 mandsbane.

Opdeling i træningszoner

Vi ved, at I under normale omstændigheder oftest opdeler en 11-mandsbane i flere træningszoner. Dette vil med en opkridtning til 11-mandsbane ikke kunne lade sig gøre. Ved ikke at opkridte banerne får klubberne selv mulighed for at inddele græsarealerne i 5 mandsbaner ved eksempelvis opstilling af kegler. Det skulle give en større fleksibilitet i træningsafviklingen og ift. til retningslinjerne fra rigspolitichefen. Vi vil anbefale, at et område på størrelse med en 11-mandsbane opdeles i 3 zoner a’ ca. 40 X 30 m.

Omklædningsrum, Klubhuse og toiletter

Omklædningsfaciliteter, klublokaler og toiletter er – ligesom på de udendørs tennisanlæg – ikke åbne. Dette kan der ikke dispenseres fra. Enkelte klubber har forespurgt om muligheden for at vaske brugt materiel ved at benytte et enkeltstående omklædningsrum.
Dette er desværre ikke tilladt, men der henvises til de opstillede vaske til støvlevask.

Forbundenes Coronaregler, herunder værnemidler

Idræt og Anlæg skal i forbindelse med åbningen henlede opmærksomheden på de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedrørende udendørsidræt samt skærpede anbefalinger fra specialforbundene vedrørende selve udøvelsen af idrætsaktiviteter. Vi er i begge tilfælde i gang med at ophænge vejledende plakater på de respektive anlæg. Det er i den forbindelse foreningens ansvar af vejledningerne følges. Det er ligeledes foreningens ansvar at stille værnemidler, som eksempelvis håndsprit, til rådighed, hvor det er påkrævet/anbefalet. Idræt og Anlæg er behjælpelig med at ophænge holdere eller lignende på jeres anbefaling.

Husk at vi stadig er meget langt fra normale tilstande i samfundet generelt og det også er en anden form for idrætsudøvelse end den vi er vant til.

SAMMEN STOPPER VI SMITTEN!
Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus