Unge får virtuel hjælp til at vælge uddannelse

Grundet Corona er årets uddannelsesaften for 9. og 10. klasse flyttet hjem i folks egne stuer via livestreaming på Facebook.

Uddannelsesvejledningen Ungeenheden Helsingør inviterer torsdag den 26. november kl. 19-20.30 til VIRTUEL UDDANNELSESAFTEN 2020 sammen med de lokale ungdomsuddannelser.

I et unikt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og et lokalt produktionsselskab har vi udviklet en ny form for uddannelsesaften i en Corona-tid.

Alle elever i 9. og 10. klasse er sammen med deres forældre inviteret til at deltage hjemme fra stuerne. Vi sender live via Facebook fra Kulturværftet kl. 19, hvor borgmester Benedikte Kiær for første gang nogensinde åbner en virtuel Uddannelsesaften i Helsingør.

Svært at vælge

Alle unge har fanget budskabet om, at uddannelse er vigtig, men det kan være utrolig svært at vælge, når man som 15-16 årig er på vej ud af skolen.

Uddannelsesaftenen 2020 har fokus på at vise, hvor mange forskellige ungdomsuddannelser vi har lokalt. Vi viser uddannelsernes særpræg, så forældre og unge sammen kan undersøge og tale om valget på et oplyst grundlag.

- Det vigtige budskab er, at der for alle unge er en uddannelse, som passer til deres interesser og evner – og at der også findes alternativer, hvis man ikke er helt klar efter 9. eller 10. klasse, fortæller Maria Jorsal, leder af uddannelsesvejledningen i Helsingør Kommune.

Et stort pres

- Vi ved, at en stor del af de unge oplever deres valg af uddannelse som et stort pres, og derfor er det så vigtigt, at de kan undersøge mulighederne sammen med deres forældre – også i en tid, hvor vi ikke kan mødes fysisk, fortæller Maria Jorsal.

- En række undersøgelser har vist, at forældrene spiller en vigtig rolle ift. de unges valg. Det er derfor vigtigt, at forældrene er godt klædt på til at tage samtalen om valget med deres børn. De kender deres børn bedst og kan hjælpe dem med at få blik for egne styrker og interesser ift. valg af uddannelse og kan derigennem bidrage til at lette noget af presset omkring valget hos de unge.

Film og panel

Alle de forskellige ungdomsuddannelser præsenteres på aftenen gennem små film, hvor vi følger to unge - Camilla og Romeo - som forsøger at blive klogere på deres uddannelsesvalg.

Filmene efterfølges af et panel, som består af unge og medarbejdere fra UNORD (erhvervs- og handelsskole samt teknisk gymnasium), Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium og HF, SOSU H (social- og sundhedsuddannelserne), VUC og HF Nordsjælland, FGU Øresund (Forberedende grunduddannelse) og 10.klasse på Helsingør Ungdomsskole.

Unge og forældre kan via Facebook samt Zoom stille spørgsmål om uddannelsernes form og indhold, adgangskrav, det sociale liv og meget mere.

Helsingør Kommunes uddannelsesvejledere vil også være repræsenteret i panelet. Aslak Gottlieb, som er kendt fra Sofaskolen, er moderator og vil føre os sikkert gennem aftenens spørgsmål til panelet.

- Vi håber, at rigtig mange vil benytte muligheden for at få konkret viden om det kommende uddannelsesvalg, når vi i år ”kommer hjem i stuerne” i stedet for at kunne mødes fysisk, slutter Maria Jorsal.

Følg begivenheden på Facebook her

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer