Vilde rabatter i byerne

Der vil fremover være mere natur langs vejene i kommunens største byer. Rabatterne bliver nu kun slået én gang årligt for at øge biodiversiteten

Fra begyndelsen af maj måned vil man blive mødt af kampagneskiltene ”Vild rabat”, når man færdes langs veje og stier i kommunens fire største byer.

Nordsjællands Park og Vej har i årtier plejet rabatterne som græsplæner med hyppig slåning. Nu omlægges driften af mange af de brede rabatter for at øge biodiversiteten. Det betyder, at de fremover kun vil blive slået én gang årligt. Sidste år blev rabatterne i landområderne omlagt til naturvenlig drift – i år vil NSPV gerne trække naturen ind i byerne.

Ved at reducere den hyppige slåning og lade rabatterne ”vokse vildt”, kan vi øge artsrigdommen af blomster, bier og andre insekter. På den måde giver man blomsterplanterne tid til at springe ud, og insekterne mulighed for at bestøve dem. Det er tiltrængt i en tid, hvor mangfoldigheden af vilde dyr og planter går tilbage.

Det kan dog godt tage lang tid at få et godt resultat, målt i biodiversitet. Den hidtidige, intensive pleje betyder, at rabatterne hovedsageligt består af få, dominerende græsarter. Det tager tid for blomster at indvandre, så bier og andre insekter begynder at finde rabatterne interessante.

Kommunen og NSPV vil fremover løbende holde godt øje med udviklingen, og udvælge  nogle af de rabatter med størst naturpotentiale til ekstra plejeindsatser.

Trafiksikkerheden på vejene har selvfølgelig stadig førsteprioritet. Derfor bliver oversigter, bl.a. ved vejkryds, stadig slået hyppigt. Vi slår også stadig en stribe yderst langs vej, samt langs cykelsti og fortov.

Læs mere på hjemmesiden for Nordsjællands Park og Vej