Budget 2017-2020

Her finder du alt budgetmaterialet til kommunens samlede budget for perioden 2017-2020.

Budgetbog

Helsingørs kommunes budget er samlet i budgetbogen for 2017-2020. 

I bogen findes der materiale vedrørende vedtaget budget i form af en række dokumenter, der beskriver forudsætningerne samt baggrunden for budgettet. Bogen udkommer på tryk og publiceres ligeledes her på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Læs budgetbogen

Budgetforlig

Et bredt flertal i Helsingør Byråd har den 15. september 2016 indgået et forlig om Helsingør Kommunes budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgettet blev endeligt vedtaget i Byrådet mandag den 3. oktober 2016. 

Læs Borgmester Benedikte Kiærs tale ved budgetvedtagelsen

Læs aftaleteksten

Se faktaark om budgettet for 2017

Se Tallene bag forliget

Budgetmapperne

Budgetmapperne udgør det materiale, der stilles til rådighed for medlemmer af Byrådet i forbindelse med de politiske forhandlinger om budgettet. Indholdet af budgetmapperne er beskrevet nedenfor:

Mappe 1 indeholder administrationens budgetforslag, Direktionens budgetvurdering, notater om beregningsgrundlaget for administrationens budgetforslag, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver, forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt andet budgetrelevant materiale.

Mappe 2 indeholder en beskrivelse af Helsingør Kommunes budget. Budgettet er inddelt i 20 budgetområder, der er en samling af relaterede aktiviteter. For hvert budgetområde findes en beskrivelse af selve området, en oversigt over områdets aktiviteter samt en beskrivelse af alle aktiviteterne.

Indhold af mappe 1:


Indhold af mappe 2:
  

Læs borgmesterens budgettale

"Vi har opnået en budgetaftale, der skaber gode rammer for et budget i balance, samtidig med at den fokuserer på muligheder, vi skal styrke, og udfordringer, vi skal tage hånd om..." Se hele borgmester Benedikte Kiærs tale til budgetvedtagelsen mandag den 3. oktober 2016.

Borgmesterens budgettale
Læs regnskab for Helsingør Kommune

Vil du vide mere om de økonomiske forhold og resultater for Helsingør Kommune, så læs om det samlede regnskab for Helsingør Kommune.

Regnskab

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk