Budget 2018-2021

Her finder du alt budgetmaterialet til kommunens samlede budget for perioden 2018-2021.

Budgetbog 

 

BUDGETFORLIG 2018 kort i tekst og tal

Faktaark - det hurtige overblik

Faktaark: En attraktiv kommune

Faktaark: Børnenes kommune

Faktaark: En skole for fremtiden

Faktaark: Et løft til socialområdet

Faktaark: Tryghed og livskvalitet for ældre

Budgetmapperne 

Materialet til Budget 2018–2021 skal nu behandles i de politiske partier i Byrådet efter køreplanen. 

Køreplan

  • 1. behandling af budget 2018–2021 i Økonomiudvalget, mandag 4. september 2017 og efterfølgende i Byrådet, mandag 11. september 2017.

  • Budgetforhandlingsseminar 20. –21. september 2017, hvor partiernes budgetforslag endeligt afklares og fastlægges.

  • 2. behandling af budget 2018–2021 i Økonomiudvalget mandag 2. oktober 2017, hvor partiernes ændringsforslag behandles og efterfølgende besluttes i Byrådet, mandag 9. oktober 2017.

Hovedmappe

Indeholder administrationens budgetforslag, Direktionens budgetvurdering, notater om beregningsgrundlaget for administrationens budgetforslag, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver, forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt andet budgetrelevant materiale. 

Budgetnotater

Indeholder en række notater fra skoleområdet samt om stadion. Derudover ligger der de politisk besluttede analyser. Der bliver løbende tilføjet flere budgetnotaer og analyser.

Baggrundsmateriale

Består af en inspirationsmateriale fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk Forum, Den økonomiske politik, KL´s Trafiklys samt status på de 10 visionsmål.

Beskrivelser af budgetområder og aktiviteter

Inddelt i budgetområder og giver en beskrivelse af hvert budgetområde. For hvert budgetområde er der en budgetområdebeskrivelse, en oversigt over aktivitetsbeskrivelserne samt alle aktivitetsbeskrivelserne for området. Budgetområdebeskrivelserne beskriver budgetområdet helt overordnet med opgaver, økonomi og nøgletal. Aktivitetsbeskrivelserne er mere detaljerede beskrivelser af de enkelte opgaver på budgetområdet og økonomien forbundet hermed. 

 

 

 

Læs borgmesterens budgettaler
Læs borgmesterens budgettaler

”Borgerne oplever i stigende grad, at Helsingør Kommune er attraktiv - et spændende og levende sted at bo og arbejde. De seneste års fremgang er også årsagen til, at investorer har fået øjnene op for Helsingør Kommune. Der bliver investeret, der bliver bygget og der bliver udvidet …”. Se hele borgmester Benedikte Kiærs taler til 1. og 2. behandlingen af budget 2018-21.

Se 1. behandling budgettale her

Se 2. behandling budgettale her

Læs regnskab for Helsingør Kommune

Vil du vide mere om de økonomiske forhold og resultater for Helsingør Kommune, så læs om det samlede regnskab for Helsingør Kommune.

Regnskab

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk