Hovedmappe for budget 2018-2021

Hovedmappe for budget 2018-2021

Hovedmappe for budget 2018-2021  

Direktionens budgetvurdering giver en beskrivelse af den samlede økonomiske situation og direktionens forslag til at imødekomme udfordringerne. Til direktionens budgetvurdering er der desuden tilknyttet et resultatbudget samt notater om Helsingør Kommunes likviditet, indtægtsbudget, lån, renter og balance samt om økonomiaftalen for 2018. Disse kan med fordel læses i sammenhæng med direktionens budgetvurdering. De øvrige notater læses i den rækkefølge, det findes relevant.

Fane 02 Direktionens budgetvurdering 2018-2021.pdf

Fane 02 Direktionens budgetvurdering 2018-2021