Budget 2019-2022

Hovedmappe for budget 2019-2022

Direktionens budgetvurdering giver en beskrivelse af den samlede økonomiske situation og direktionens forslag til at imødekomme udfordringerne. Til direktionens budgetvurdering er der desuden tilknyttet et resultatbudget samt notater om Helsingør Kommunes likviditet, indtægtsbudget, lån, renter og balance samt om økonomiaftalen for 2019. Disse kan med fordel læses i sammenhæng med direktionens budgetvurdering. De øvrige notater læses i den rækkefølge, det findes relevant.

Budgetnotater

Budget notater

Her ligger en række notater og ansøgninger, samt de politisk besluttede analyser. Der bliver løbende tilføjet flere budgetnotaer og analyser.

Baggrundsmateriale

Baggrundsmateriale

Her findes inspirationsmateriale med nøgletal fra Kend din Kommune, økonomisk politik for Helsingør Kommune, Moderniserings- og effektiviserings programmet samt status på Helsingør Kommunes vision. Derudover findes to ekstra materialer i form af befolkningsprognose 2018 og en oversigt med bevillinger der ophører.

Beskrivelse af budgetområder og aktiviteter

Beskrivelse af budgetområder og aktiviteter

Er inddelt i budgetområder og giver en beskrivelse af hvert budgetområde. For hvert budgetområde er der en budgetområdebeskrivelse, en oversigt over aktivitetsbeskrivelserne samt alle aktivitetsbeskrivelserne for området. Budgetområdebeskrivelserne beskriver budgetområdet helt overordnet med opgaver, økonomi og nøgletal. Aktivitets

beskrivelserne er mere detaljerede beskrivelser af de enkelte opgaver på budgetområdet og økonomien forbundet hermed.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk