Budget 2021-2024

I mapperne nedenfor findes budgetmaterialet som skal behandles af Byrådet i september og oktober 2020 og munde ud i en vedtagelse af et budget 2021 - 2024

Budgetnotater

Her ligger en række notater, der vil løbende blive tilføjet flere notater. 

Notat om budget for lån, renter og balanceforskydning i budget 2021 - 2024.

Notat om indtægterne i budget 2021 - 2024.

Budgetnotat om midlertidige pladser og plejehjemspladser.

Demografi - Kommuneaftale og demografiændringer i budget 2021-24.

Midler til skolerne i Økonomiaftalen for 2021 og Finanslov 2020.

Budgetnotat om administrationsudgifter i perioden 2014 - 2024 i Helsingør Kommune.

Notat om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Notater omkring økonomiaftalen: 

Notat om KL's aftale om budget 2021 med Regeringen.

Notat om lovgivning for skattestigninger 2021.

Præsentation - økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Ansøgninger til låne- og tilskudspuljer:

Ansøgning - lånepulje 2021 det ordinære anlægsområde.

Ansøgning - lånepulje 2021 investeringer borgernære område.

Ansøgning - lånepulje 2021 investeringer med effektiviseringspotentiale.

Ansøgning om tilskud efter §16 særligt vanskeligt stillede kommuner.

Nye budgetnotater pr. 28.08.20:

Plejeboligkapacitet til budget 2021-2024.

Økonomisk vurdering af det specialiserede voksenområde i 2021.

Notat om driftskorrektioner på beskæftigelsesområdet i lyset af Covid-19.

Budget til Hjemmepleje 2021-2024.

Ledighedssituationen for ikke-vestlige indvandrere.
Bilag - Beslutning: Beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige indvandrere.

Etablering af solisttilbud i Team V.
Bilag - Etablering af solisttilbud i Team V.

KLK analyse på det specialiserede socialområde.
Monitorering 2020’ af det specialiserede socialområde i Hovedstaden.
Helsingør-Analysemodel på det specialiserede socialområde (niveau 1-3).
Helsingør-Analysemodel på det specialiserede socialområde (niveau 4).

Baggrundsmateriale

Beskrivelse af budgetområder og aktiviteter

Her findes beskrivelse af de enkelte budgetområder og deres aktiviteter. Til hvert budgetområde er der en budgetområdebeskrivelse, aktivitetsoversigt og beskrivelse af de enkelte aktiviteter. 

Budgetområdebeskrivelser: 

Budgetområdebeskrivelserne beskriver området og overordnet de forskellige opgaver, der varetages inden for de forskellige områder.

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima.

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering. 

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej.

Budgetområde 309 Kulturen.

Budgetområde 411 Idræt og Fritid.

Budgetområde 512 Forebyggelse.

Budgetområde 513 Skole og Fritidstilbud.

Budgetområde 515 Dagtilbud.

Budgetområde 516 Børne- og ungerådgivningen.

Budgetområde 517 Udsatte Børn.

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre.

Budgetområde 621 sundhed.

Budgetområde 714 Ungenheden.

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats.

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service.

Budgetområde 808 Lystbådehavne.

Budgetområde 820 It og Digitalisering.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.

Budgetområde 824 Puljer.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

Budgetområde 826 Administration.

Budgetområde 827 Beredskabet.

 

Aktivitetsbeskrivelser og oversigter:

Aktivitetsbeskrivelserne er uddybende beskrivelser af de aktiviteter, der er inden for budgetområderne. Det vedlagte materiale tager udgangspunkt i materiale fra budget 2020. Det betyder at teksten kun er opdateret i forhold til budgetmaterialet fra sidste år, hvis opgaver er udgået eller tilføjet, dog er beskæftigelsesområdet opdateret med de nyeste tal, da ændringerne er markante.

Aktivitetsoversigter:

Aktivitetsoversigt 201.

Aktivitetsoversigt 204.

Aktivitetsoversigt 206.

Aktivitetsoversigt 309.

Aktivitetsoversigt 411.

Aktivitetsoversigt 512.

Aktivitetsoversigt 513.

Aktivitetsoversigt 515.

Aktivitetsoversigt 516.

Aktivitetsoversigt 517.

Aktivitetsoversigt 619.

Aktivitetsoversigt 621.

Aktivitetsoversigt 714.

Aktivitetsoversigt 718.

Aktivitetsoversigt 722.

Aktivitetsoversigt 808.

Aktivitetsoversigt 820.

Aktivitetsoversigt 823.

Aktivitetsoversigt 824.

Aktivitetsoversigt 825.

Aktivitetsoversigt 826.

Aktivitetsoversigt 827.

 

Aktivitetsbeskrivelser: 

Aktivitetsbeskrivelser 201.

Aktivitetsbeskrivelser 204.

Aktivitetsbeskrivelser 206.

Aktivitetsbeskrivelser 309.

Aktivitetsbeskrivelser 411.

Aktivitetsbeskrivelser 512.

Aktivitetsbeskrivelser 513.

Aktivitetsbeskrivelser 515.

Aktivitetsbeskrivelser 516.

Aktivitetsbeskrivelser 517.

Aktivitetsbeskrivelser 619.

Aktivitetsbeskrivelser 621.

Aktivitetsbeskrivelser 714.

Aktivitetsbeskrivelser 718.

Aktivitetsbeskrivelser 722.

Aktivitetsbeskrivelser 808.

Aktivitetsbeskrivelser 820.

Aktivitetsbeskrivelser 823.

Aktivitetsbeskrivelser 824.

Aktivitetsbeskrivelser 825.

Aktivitetsbeskrivelser 826.

Aktivitetsbeskrivelser 827.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetavis for 2021-2024 - kort i tekst og fotos

Budgetaftale for 2021-2024

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Budgettaler 2021-2024
Budgettaler 2021-2024

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk