Foranstaltninger vedr. Corona-virus

Dele af Helsingør Kommune er på nuværende tidspunkt lukket ned i forsøget på at hindre spredning af Corona-virus.

En stor del af Helsingør Kommunes funktioner er omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik - siden bliver løbende opdateret med nye informationer.

Læs også seneste udmeldinger om Corona-situationen fra kriseberedskabet

 

Om Sundheds- og Ældreområdet

Størstedelen af driften på Sundheds- og Ældreområdet er opretholdt, men der er opgaver for borgere, der bliver udsat, og som ikke er strengt nødvendige i forhold til sundhed og hygiejne.

Visitationen arbejder på fuld styrke, men tager så vidt muligt ikke på borgerbesøg. Ring i stedet i telefontiden mandage, tirsdage, torsdage og fredage klokken 10-12 eller torsdage kl 13-15. Onsdage lukket.

Alle plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter er i drift, men der er skærpede regler for besøg. Fællesaktiviteter begrænses på disse enheder.

Læs det seneste brev fra 29. maj om besøg på plejehjem og de midlertidige pladser

Den kommunale hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje er i drift, men grundet hjemsendte medarbejdere vurderes opgaver og indsatser for borgere dagligt.

Indsatser som forebyggende hjemmebesøg, rygestop-kurser og lær-at-tackle-kurser fungerer ikke som vanligt. I begrænset omfang tilbydes telefonrådgivning. Særlige online-tilbud er blevet oprettet for rygestopkurset Kom og Kvit og for forløbet Lær at tackle angst og depression.

Borgere, der kommer i sygeplejeklinik, omvisiteres til at få sygeplejen hjemme.

Dagcenter for borgere med helt særlige behov opretholdes, men øvrige dagcenter-aktiviteter er lukket ned.

Træning foregår i begrænset omfang – og på andre måder end sædvanligt – fx virtuel træning og selvtræning med vejledning.

Vi arbejder med en gradvis øgning af aktivitetsniveauet i det kommunale sundhedsvæsen, i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer herfor. I den sammenhæng foretager vi en konkret og individuel vurdering af hvilken hjælp og støtte, som de enkelte borgere har behov for.

Om Socialområdet, herunder hjemløse

En del af driften på det specialiserede socialområde er opretholdt, mens ikke-kritiske funktioner er delvist lukket, fungerer i andre rammer eller løses pr. telefon.

Se Socialministeriets retningslinjer om genoptagelse af aktiviteter på det sociale område.

Visitation og Indsats (myndighed): Rådgivergruppen i Visitation og Indsats vender gradvist tilbage til Prøvestenen fra 25. maj 2020. Borgere med en sag i Center for Særlig Social Indsats (SSI) kan kontakte deres sædvanlige rådgiver. Yderligere henvendelser går gennem kontaktcentret (tlf: 49 28 28 28) til afdelingstelefonen.

Bosteder/bofællesskaber (SPUC; Kronborghus/Kronborgsund; Valhalla; Teglhuset; Karetmagervej; Wisborg, Sudergade og Broen): Fortsætter driften i nødberedskab. Besøg sker i henhold til forskrifterne. Bosteder efterlever Socialministeriets retningslinjer om genoptagelse af aktiviteter på det sociale område.

Væresteder og aktivitets- og samværstilbud:

  • CABAS: Påbegynder en gradvis tilpasset genåbning af beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt STU fra og med 2. juni 2020. STU på Nyruphus er allerede åben. Læs mere på CABAS’ hjemmeside.
  • Vinkeldammen: Cafeen holder lukket, men borgere har mulighed for at gå tur med hinanden og medarbejderne. De kan derudover fortsat komme i kontakt med medarbejderne pr. telefon. 
  • Værestedet LIV:  Er åbent enkelte dage om ugen i nødberedskab. Medarbejdere kan fortsat kontaktes telefonisk. Borgere, som er tilmeldt mad, kan afhente maden uden for værestedet. 
  • Socialpædagogisk støtte: Opretholder støtte telefonisk for alle borgere.

SKP’erne (opsøgende medarbejdere): Fortsætter drift i nødberedskab.

Socialpædagogisk vejledning og støtte: Er genåbnet med de forholdsregler, der er i Socialministeriets retningslinjer.

Hjemløsetilbud:

  • Pensionatet fortsætter drift i nødberedskab.
  • Vinternatherberget Porten holder på nuværende tidspunkt åbent hele døgnet for de borgere, der har brug for et sted at være i dagtimerne og for et sted at sove. Tilbuddet lukker fra og med 1. juni 2020. Desuden kan vinternatherberget tilbyde et isoleringsværelse på Fiolgade 17C, 1. sal, til hjemløse borgere i karantæne eller smittet med coronavirus. Der er plads til nu borgere. Borgerne skal tage kontakt til vinternatherberget på 41 86 91 55 hvis de har behov for et isoleringsværelse. 
  • Værestedet 17a Vejen Frem holder lukket, men kan kontaktes via vinternatherberget. Borgere, der har behov for støtte i dagtimerne, kan henvende sig på vinternatherberget. 
  • Helsingbo holder åbent med nødberedskab og kan kontaktes via de enkelte medarbejdere. 
  • Stubben holder lukket, men er begyndt at invitere borgere til kaffe i haven. Se mere på Stubbens hjemmeside 

Rusmiddelbehandling (Sundteam, Behandlerteam og Helsingung): Fortsætter drift i nødberedskab. Læs mere på CROS’ hjemmeside. 

Planen kan blive ændret, efterhånden som situationen udvikler sig.

Om Borgerservice og Jobcenter

Jobcenteret og Borgerservice er lukket for personlig betjening indtil videre frem til 8. juni.

Jobcentret

Fra 27. maj har ledige igen pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Ledige har også pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret. Samtalerne vil blive afholdt telefonisk eller digitalt.

Der er igen mulighed for at etablere f.eks. vejledning og afklaringsforløb samt starte i virksomhedsrettede tilbud – dog med nogle begrænsninger. Du kan kontakte din jobkonsulent for at høre mere om mulighederne.

Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og der sker fortsat udbetaling af forsørgelsesydelser, ligesom nye ansøgninger om for eksempel kontanthjælp bliver behandlet.

Ansøgninger om kontanthjælp m.m. kan ske digitalt via www.helsingor.dk, men uden krav om fysisk fremmøde inden ansøgning.

Begrænset genåbning af Borgerservice

Fra mandag den 8. juni åbner Borgerservice op for et begrænset antal tider til bestilling af fx kørekort og pas. Tiden skal bestilles via digital selvbetjening eller via hovednummeret tlf. 49 28 28 28. Borgere med akut behov vil komme til først og få tildelt en tid mandage eller torsdage. Der må påregnes ventetid på op til tre til fire uger.

Borgerservice følger nøje behovet og vurderer løbende muligheden for at åbne op for flere tider under hensyn til de retningslinjer, der er udstukket af Sundhedsmyndighederne.

Husk at være opmærksom på de fysiske forhold i Borgerservice, hold afstand til andre, respekter afspærringer, brug håndsprit osv.

Borgerservice er fortsat lukket for personligt fremmøde uden forudgående tidsbestilling.

Henvendelser til Jobcenteret, Ydelse og Borgerservice kan ske pr. telefon via 49 28 28 28.

'By, Land og Vand' lukket for personlige henvendelser

Center for By, Land og Vand er lukket for personlig betjening.

Vores medarbejdere arbejder som udgangspunkt hjemmefra og håndterer - i det omfang det er muligt – telefoniske henvendelser og foretager sagsbehandling.

Der må dog påregnes længere svartid, og det må forventes, at serviceniveauet er lavere end normalt.

Henvendelse kan ske til blv@helsingor.dk og på telefon 49 28 28 28.

Skriv til BLV

Opkrævningen kan ikke besvare telefoniske henvendelser

Pga. COVID-19 arbejder Opkrævningen nu hjemmefra. Vi kan derfor ikke besvare telefoniske henvendelser i øjeblikket.

Du kan i stedet kontakte os via digital post eller pr. mail.

Har du brug for at sende noget personfølsomt til os, skal du sende det digitalt via Borger.dk.

Har du brug for at sende noget til os, som ikke er personfølsomt, kan du sende en mail til opkr@helsingor.dk

Vi gør alt, hvad vi kan for at besvare henvendelser så hurtigt som muligt.

Information til virksomheder om særlige tiltag

 

Hvis din virksomhed har spørgsmål om praktikforløb, løntilskudsforløb, lærepladser eller rekruttering af medarbejdere, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice på tlf. 49 28 34 06.

Hvis du har spørgsmål omkring tilladelser og godkendelser, etablering af virksomhed, iværksættervejledning, er du velkommen til at kontakte One Stop Erhverv på tlf. 49 28 25 07.

Jobcentret gør opmærksom på, at virksomheder kan opkvalificere hjemsendte medarbejdere og ledere inden for byggeri, detail/onlinehandel, hotel/restauration/turisme og FVU. Du kan også i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide læse om andre muligheder for uddannelse og kurser til hjemsendte medarbejdere.

Virksomhedsguiden - Uddannelse og kurser til hjemsendte medarbejdere

Dansk Håndværk: Fastholdelse og opkvalificering

Byggebranchen: Fastholdelse og opkvalificering

Service, turisme, hotel og restauranter: Opkvalificering

Erhvervshus Hovedstaden er fortsat åbent og tilgængeligt for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpepakker. 
Læs mere her eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Seneste nyt fra myndighederne

Politiet har samlet seneste nyt fra myndighederne her:

Seneste nyt fra myndighederne

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33. 
Dansk Erhvervs hotline til virksomheder Ring på tlf: 33 74 64 00.
Se hele oversigten over hotlines her: 

Corona-virus hotlines

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Som virksomhed kan du få styr på, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/covid-19 på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide.

Tjek Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Hjælpepakker

Få overblik over hjælpepakker til dansk økonomi (18. maj)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

STAR har information til virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet – fx arbejdsfordeling og lønkompensation. Du kan læse mere på STARs hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af initiativerne for at begrænse spredningen af corona-virus og ikke kan finde svarene på STARs hjemmeside.

Hotline til STARs virksomhedsservice: 72 20 03 50 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Særlige tiltag over for virksomheder på beskæftigelsesområdet

Arbejdsfordeling
Regeringen har den 12. marts valgt at gøre reglerne for arbejdsfordeling mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skifte af type af arbejdsfordeling undervejs.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STARs hjemmeside.

Lønkompensation
Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder både for små og store virksomheder.

Det er muligt at læse mere om lønkompensationen i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.

Sygedagpenge
Arbejdsgivere har en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune vedr. Corona-virus

26. marts: Webinar om regeringens hjælpepakker til erhvervslivet

18. marts 2020: Regeringen indfører yderligere restriktioner

18. marts 2020: Sådan håndterer Helsingør Kommune Corona-virus

18. marts 2020: Du kan stadig kontakte os

18. marts 2020: Nyttige links for erhvervslivet

13. marts 2020: Corona-information for erhvervslivet

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Om kulturinstitutioner og idrætsanlæg

Alle kulturinstitutioner, Kulturværftet, bibliotekerne, museerne og Musikskolen er midlertidigt lukket fra og med torsdag den 12. marts 2020.

Læs her om åbningen af udendørs idrætsanlæg

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og Helsingør Svømmehal er ligeledes lukket.

Aktivitetscentre og frivilligcenter lukket

Aktivitetscentret Hamlet, inklusive cafeen, og Dagcenter Oasen på Fredensvej i Espergærde er midlertidigt lukket.

Frivilligcenter Helsingør er lukket til midten af april, og vi opfordrer foreninger og aftenskoler til at aflyse alle foreningsaktiviteter.

 

Anonym rådgivning til borgere

Den midlertidige lukning af borgerrådgiver-funktionen skyldes foranstaltninger i forbindelse med Corona-virus.

Læs mere om borgerrådgiver-funktionen

Om dagtilbud og skoler

Med genåbningen af Danmark i fase 2 er alle skoler og dagtilbud nu genåbnede. Der er fortsat høje krav om rengøring, hygiejne og forebyggelse af smitte, som giver en anderledes hverdag for børn og unge.

Du kan læse mere om rammerne for genåbningen af dagtilbud og skoler nedenfor

Nye rammer for genåbning i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Læs også: Dagtilbud i forbindelse med Coruna-virus

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan kontakte pladsanvisningen på nødtelefonen. Nødtelefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 10 og kl. 11. I det tidsrum kan du ringe på tlf. 49 28 28 28 og blive stillet videre til Pladsanvisningen. Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post via borger.dk. Du kan bruge dette link. Sørg for at have din nem-id klar.

Hjælp til informationer på et andet sprog?

Genbrugspladsen og dagrenovation

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) ønsker at bakke op omkring bestræbelserne for at mindske smitte med Corona-virus blandt medarbejdere og borgere. Husk derfor stadig at holde afstand og oprethold god hygiejne blandt både besøgende og medarbejdere.

Genbrugspladsen i Skibstrup er åben, men der må max være 15 biler ad gangen, fordelt på både genbrugspladsen og aflæsningsområdet for haveaffald. Kø kan derfor forekomme.

Læs: Corona-regler på genbrugspladsen

NSPV vil fortsat tømme offentlige skraldespande og opsamle større mængder henkastet affald. Mindre mængder henkastet affald vil dog generelt ikke blive opsamlet. Vi skal opfordre alle til at være endnu mere omhyggelige med ikke at smide affald på veje, i parker og i naturen. Vi skal også opfordre alle til at tage affald med sig hjem frem for at smide det i skraldespandene.

Hvis man observerer større mængder affald på for eksempel rastepladser, skove eller parkeringspladser kan man sende en mail til NSPV.

Send mail til Nordsjællands Park og Vej

Børn, Unge og Familier

SSP

Alle SSP’s aktiviteter er i gang sat. SSP har ekstra opsøgende teams i gang rundt i boligområderne og resten af kommunen. Fra den 11. maj er værestederne CUBE og Tetriz åbnet for aktiviteter og samtaler med deltagelse af få unge ad gangen. SSP afholder bekymringssamtaler og kontakt til unge der udviser risikoadfærd eller er kriminalitetstruede.

Sundhedstjenesten

Den kommunale Sundhedstjeneste (sundhedsplejersker, børne- ergoterapeut og fysioterapeuter) er godt i gang med at løse næsten alle opgaver igen. De hygiejniske retningslinjer følges meget nøje og man må derfor forvente lidt ventetid, da opgaverne tager længere tid.

Sundhedsplejerskerne tilbyder hjemmebesøg til alle spædbørnsfamilier svarende til det normale tilbud.
Mødregrupper, Åbent hus og andre gruppeaktiviteter afventer indtil man må være mere 10 personer i en forsamling.
Sundhedsplejerskernes arbejde på skolerne er genoptaget.

Børneergoterapeuten og børnefysioterapeuterne har genoptaget deres arbejde.
Undersøgelser og træningen foregår dels i deres træningslokaler på Ritavej i Espergærde, i familiernes hjem og så småt igen i daginstitutionerne.

Sundhedsplejerskerne har på hverdage en Telefonrådgivning, der er åben fra kl 8-9. Ring til sundhedsplejerskerne på tlf. 25 31 33 79

Tandplejen

Læs om tandplejen under Sundhed og Forebyggelse

Familieområdet

Familieområdets arbejdsområde betragtes som kritisk funktion og alle besøg, samtaler, møder, indsatser og personrettet tilsyn med handicappede og udsatte børn, unge og familier kan foregå ved fysisk fremmøde. Der er skærpet opmærksomhed på hygiejne og god afstand i fysiske møder. Borgere, som er i risikogruppe eller er bekymret og som ønsker møder afholdt digitalt, imødekommes herpå såfremt det ikke er i modstrid med barnets udvikling og trivsel.

Administrativt arbejde varetages hjemmefra.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

'Jeg vil gerne rette en appel til alle kommunens borgere, der måtte have en sundhedsfaglig baggrund og endnu ikke er en del af kommunens kriseberedskab', skriver borgmester Benedikte Kiær bl.a. i dette brev til borgerne den 13. marts 2020.

13. marts: Brev fra borgmesteren