Foranstaltninger vedr. Corona-virus

Frem til den 13. april 2020 er store dele af Helsingør Kommune lukket ned i forsøget på at hindre spredning af Corona-virus.

Næsten alle funktioner i Helsingør Kommune er frem til den 13. april 2020 omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik - siden bliver løbende opdateret med nye informationer.

Læs også seneste udmeldinger om Corona-situationen fra kriseberedskabet

 

Om Sundheds- og Ældreområdet

Størstedelen af driften på Sundheds- og Ældreområdet er opretholdt, men det er allerede nu nødvendigt at kigge mere konkret på, om der er opgaver for borgere, der kan udsættes, og som ikke er nødvendige i forhold til sundhed og hygiejne.

Visitationen arbejder på fuld styrke, men tager så vidt muligt ikke på borgerbesøg. De har i stedet udvidet telefontiden fra 10-15 alle hverdage.

Alle plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter er i drift, men pårørende har forbud mod at komme på besøg. Fællesaktiviteter begrænses i størst muligt omfang på disse enheder.

Den kommunale hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje er i drift, men grundet hjemsendte medarbejdere vurderes opgaver og indsatser for borgere dagligt.

Indsatser som forebyggende hjemmebesøg, rygestop-kurser og lær-at-tackle-kurser er lukket ned.

Borgere, der kommer i sygeplejeklinik, omvisiteres til at få sygeplejen hjemme.

Dagcenter for borgere med helt særlige behov opretholdes, men øvrige dagcenter-aktiviteter er lukket ned.
Træning foregår i begrænset omfang – og på andre måder end sædvanligt – fx virtuel træning og selvtræning med vejledning.

Mere kan hen over de næste uger blive lukket ned, i den sammenhæng vil alle borgere blive revurderet individuelt, så der kan findes andre løsninger for de borgere, der har behov for dette.

Læs også centerchef Margrethe Kusk Pedersens brev om Corona - til pårørende til beboere på plejehjem og midlertidige pladser:

Brev om forbud mod besøg, den 18. marts 2020

Se plakat vedr. besøgsforbud

Om Socialområdet, herunder hjemløse

En del af driften på det specialiserede socialområde er opretholdt, mens ikke-kritiske funktioner er lukket eller løses pr. telefon.

Visitation og Indsats (myndighed): Arbejder hjemmefra. Borgere med en sag i Center for Særlig Social Indsats (SSI) kan kontakte deres sædvanlige rådgiver. Yderligere henvendelser går gennem kontaktcentret (tlf: 49 28 28 28) til afdelingstelefonen.

Bosteder/bofællesskaber (SPUC; Kronborghus/Kronborgsund; Valhalla; Teglhuset; Karetmagervej; Wisborg, Sudergade og Broen): Fortsætter driften i nødberedskab. Besøgende forbydes pr. 18. marts 2020 på alle bosteder. Bosteder efterlever regeringens retningslinjer om max at være 10 personer samlet, fx til spisesituationer.

Væresteder og aktivitets- og samværstilbud:

 • CABAS: Holder lukket for beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, STU samt afklaringsforløb. Læs mere på CABAS’ hjemmeside.
 • Vinkeldammen: Cafeen holder lukket, men borgere kan fortsat komme i kontakt med medarbejderne pr. telefon. 
 • Værestedet LIV: Holder lukket, men medarbejderne kan fortsat kontaktes. Borgere, som er tilmeldt mad, kan afhente maden uden for værestedet.

Socialpædagogisk støtte: Opretholder støtte telefonisk for alle borgere.

SKP’erne: Fortsætter drift i nødberedskab.

Hjemløsetilbud:

 • Pensionatet fortsætter drift i nødberedskab. 
 • Vinternatherberget Porten holder på nuværende tidspunkt åbent hele døgnet for de borgere, der brug for et sted at være i dagtimerne og for et sted at sove. Foreløbig frem til den 30. april 2020. Desuden kan vinternatherberget tilbyde et isoleringsværelse på Fiolgade 17 C, 1. sal til hjemløse borgere i karantæne eller smittet med coronavirus. Der er plads til ni borgere. Borgerne skal tage kontakt til vinternatherberget på 41 86 91 55, hvis de har behov for et isoleringsværelse. 
 • 17a Vejen Frem holder lukket, men kan kontaktes via Vinternatherberget. Borgere, som har behov for støtte i dagtimerne, kan henvende sig på Vinternatherberget.
 • Helsingbo holder åbent med nødberedskab og kan kontaktes via de enkelte medarbejdere.
 • Stubben holder lukket, se mere på Stubbens hjemmeside

Rusmiddelbehandling (Sundteam, Behandlerteam og Helsingung): Fortsætter drift i nødberedskab. Læs mere på CROS’ hjemmeside. 

Coronabus: Regionen sender en bus på gaden for at teste hjemløse og udsatte med symptomer på coronavirus. Bussen, der normalt anvendes til test for tuberkulose blandt hjemløse og udsatte borgere i Region Hovedstaden, omdannes nu til at teste for coronavirus. 

Planen kan blive ændret, efterhånden som situationen udvikler sig.

Borgerservice og Jobcenter lukket for personlige henvendelser

Jobcenteret og Borgerservice er lukket for personlig betjening. Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud i perioden.

Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og der sker fortsat udbetaling af forsørgelsesydelser, ligesom nye ansøgninger om fx kontanthjælp bliver behandlet.

Ansøgninger om kontanthjælp m.m. kan ske digitalt via helsingor.dk, men uden krav om fysisk fremmøde inden ansøgning.

Henvendelser til Jobcenteret, Ydelse og Borgerservice kan ske pr. telefon via 49 28 28 28.

'By, Land og Vand' lukket for personlige henvendelser

Center for By, Land og Vand er lukket for personlig betjening.

Vores medarbejdere arbejder som udgangspunkt hjemmefra og håndterer - i det omfang det er muligt – telefoniske henvendelser og foretager sagsbehandling.

Der må dog påregnes længere svartid, og det må forventes, at serviceniveauet er lavere end normalt.

Henvendelse kan ske til blv@helsingor.dk og på telefon 49 28 28 28.

Skriv til BLV

Opkrævningen kan ikke besvare telefoniske henvendelser

Pga. COVID-19 arbejder Opkrævningen nu hjemmefra. Vi kan derfor ikke besvare telefoniske henvendelser i øjeblikket.

Du kan i stedet kontakte os via digital post eller pr. mail.

Har du brug for at sende noget personfølsomt til os, skal du sende det digitalt via Borger.dk.

Har du brug for at sende noget til os, som ikke er personfølsomt, kan du sende en mail til opkr@helsingor.dk

Vi gør alt, hvad vi kan for at besvare henvendelser så hurtigt som muligt.

Tandplejen lukket - kun akut-beredskab

Vi har grundet COVID-19 været nødsaget til at lukke tandplejen ned midlertidigt.

Der vil dog stadig være et akutberedskab til at tage imod akutte behandlinger.

Ved akut behov for tandlæge, ring 49 28 18 48, alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00.

Læs mere

Information til virksomheder om særlige tiltag

Hvis din virksomhed har spørgsmål om praktikforløb, løntilskudsforløb, lærepladser eller rekruttering af medarbejdere, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice på tlf. 49 28 34 06.

Hvis du har spørgsmål til One Stop Erhvervsservice: Ring på tlf. 49 28 25 07.

Erhvervshus Hovedstaden er fortsat åbent og tilgængeligt for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpepakker. 
Læs mere her eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Seneste nyt fra myndighederne

Politiet har samlet seneste nyt fra myndighederne her:

Seneste nyt fra myndighederne

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33. 
Dansk Erhvervs hotline til virksomheder Ring på tlf: 33 74 64 00.
Se hele oversigten over hotlines her: 

Corona-virus hotlines

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Som virksomhed kan du få styr på, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/covid-19 på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide.

Tjek Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Hjælpepakker

Få overblik over hjælpepakker til dansk økonomi (19. marts)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

STAR har information til virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet – fx arbejdsfordeling og lønkompensation. Du kan læse mere på STARs hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af initiativerne for at begrænse spredningen af corona-virus og ikke kan finde svarene på STARs hjemmeside.

Hotline til STARs virksomhedsservice: 72 20 03 50 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Særlige tiltag over for virksomheder på beskæftigelsesområdet

Arbejdsfordeling
Regeringen har den 12. marts valgt at gøre reglerne for arbejdsfordeling mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skifte af type af arbejdsfordeling undervejs.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STARs hjemmeside.

Lønkompensation
Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder både for små og store virksomheder.

Det er muligt at læse mere om lønkompensationen i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.

Sygedagpenge
Arbejdsgivere har en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune vedr. Corona-virus

26. marts: Webinar om regeringens hjælpepakker til erhvervslivet

18. marts 2020: Regeringen indfører yderligere restriktioner

18. marts 2020: Sådan håndterer Helsingør Kommune Corona-virus

18. marts 2020: Du kan stadig kontakte os

18. marts 2020: Nyttige links for erhvervslivet

13. marts 2020: Corona-information for erhvervslivet

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Kulturinstitutioner og idrætsanlæg lukket

Alle kulturinstitutioner, Kulturværftet, bibliotekerne, museerne og Musikskolen er midlertidigt lukket fra og med torsdag den 12. marts 2020.

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og Helsingør Svømmehal er ligeledes lukket.

Aktivitetscentre og frivilligcenter lukket

Aktivitetscentret Hamlet, inklusive cafeen, og Dagcenter Oasen på Fredensvej i Espergærde er midlertidigt lukket.

Frivilligcenter Helsingør er lukket til midten af april, og vi opfordrer foreninger og aftenskoler til at aflyse alle foreningsaktiviteter.

 

Havnekontoret lukket

Helsingør Havne følger regeringens retningslinjer, og Havnekontoret er derfor lukket.

Alt personale, der ikke har beredskabsmæssige opgaver, er sendt hjem.

Regeringen har givet retningslinjer om, at kritisk infrastruktur skal holdes åben.
Derfor vil havnevagten fortsat være på arbejde på Helsingør Selvstyrehavn.

Lystbådehavnen Nordhavnen er derimod ikke kategoriseret som kritisk infrastruktur, og der vil ikke være dagligt personale her. Havnevagten fører dog fortsat tilsyn.

Anonym rådgivning til borgere

Den midlertidige lukning af borgerrådgiver-funktionen skyldes foranstaltninger i forbindelse med Corona-virus.

Læs mere om borgerrådgiver-funktionen

Nødpasning i dagtilbud og skoler

Alle skoler og dagtilbud holder lukket fra mandag den 16.3 og frem til den 13.4. Læs her om mulighed for nødpasning samt kontakt til pladsanvisningen

Vi opfordrer til, at alle børn passes hjemme eller i familiens netværk. Dette for at forebygge smittespredning og for at prioritere nødpasning til de familier, der ikke har alternative pasningsmuligheder.

Der er nødpasning for børn, der lever op til følgende kriterier:

 • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder.
 • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. I de tilfælde, hvor dette er aktuelt, vil en vurdering af pasningsbehovet ske i samarbejde med forældrene.

Hvis man har behov for nødpasning, skal man kontakte lederen af barnets dagtilbud eller skole eller sin private børnepasser.

Nødpasning i de tre dage før påske

I de tre dage før påske (den 6.-8. april 2020) vil vi tilbyde nødpasning i børnehusene Rosenkilden og Villa Kulla og SFO Borupgårdskolen. Der vil så vidt muligt medfølge personale fra børnenes eget dagtilbud eller SFO.

Forældrene har fået besked om tilmelding via deres eget dagtilbud. Opstår der akut behov for nødpasning i de tre dage, kan dagtilbuddenes ledere kontaktes på følgende:

 • Børnehuset Rosenkilden, leder Annika Jensen, mail AJE38@helsingor.dk, tlf. 25311711. Dette gælder særligt børn i områderne Helsingør Centrum og Helsingør Vest samt Hellebæk, Ålsgårde og Hornbæk.

 • Børnehuset Villa Kulla, leder Teena Larsen, mail TEL38@helsingor.dk, tlf. 25311163. Dette gælder særligt børn i områderne Snekkersten, Espergærde og Kvistgård.

 • SFO Borupgårdskolen, leder Leise Theilgaard, mail LTH38@helsingor.dk, tlf. 25311721. Dette gælder alle SFO-børn.

Døgnåben nødpasning af børn

Helsingør Kommune udvider mulighederne for nødpasning, så forældre kan få passet børn uden for daginstitutionernes normale åbningstid.

Har I brug for døgnåben nødpasning af børn? Læs mere her

Hvis dit barn er tilmeldt, og I alligevel ikke har behov for pasning, er det vigtigt at give besked til dagtilbuddet/SFO’en.

Vi gør opmærksom på, at kriterierne for nødpasning er foreløbige og kan ændre sig. Denne side opdateres løbende.

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan komme kontakte pladsanvisningen på nødtelefonen. Nødtelefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 10 og kl. 11. I det tidsrum kan du ringe på tlf. 49 28 28 28 og blive stillet videre til Pladsanvisningen.

Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post via borger.dk. Du kan bruge dette link. Sørg for at have din nem-id klar.

Læs også: Dagtilbud i forbindelse med Coruna-virus

Genbrugspladsen og dagrenovation

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) ønsker at bakke op omkring bestræbelserne for at mindske smitte med Corona-virus blandt medarbejdere og borgere. Husk derfor stadig at holde afstand og oprethold god hygiejne blandt både besøgende og medarbejdere.

Genbrugspladsen i Skibstrup er åben, men der må max være 15 biler ad gangen, fordelt på både genbrugspladsen og aflæsningsområdet for haveaffald. Kø kan derfor forekomme.

Læs: Corona-regler på genbrugspladsen

NSPV vil fortsat tømme offentlige skraldespande og opsamle større mængder henkastet affald. Mindre mængder henkastet affald vil dog generelt ikke blive opsamlet. Vi skal opfordre alle til at være endnu mere omhyggelige med ikke at smide affald på veje, i parker og i naturen. Vi skal også opfordre alle til at tage affald med sig hjem frem for at smide det i skraldespandene.

Hvis man observerer større mængder affald på for eksempel rastepladser, skove eller parkeringspladser kan man sende en mail til NSPV.

Send mail til Nordsjællands Park og Vej

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

'Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 udstedt forbud mod besøg på kommunens plejehjem - både offentlige og private - og midlertidige pladser,' skriver Margrethe Kusk Pedersen, chef for Sundhed og Omsorg, bl.a. i dette brev til pårørende.

18. marts 2020: Brev om forbud mod besøg

'Fra i dag forbydes besøgende al adgang til bosteder. Vi håber på jeres fortsatte forståelse og samarbejde,' skriver Pernille Madsen, centerchef for Center for Særlig Social Indsats, i dette brev til pårørende.

18. marts: Brev om forbud mod besøg på bosteder

'Jeg vil gerne rette en appel til alle kommunens borgere, der måtte have en sundhedsfaglig baggrund og endnu ikke er en del af kommunens kriseberedskab', skriver borgmester Benedikte Kiær bl.a. i dette brev til borgerne den 13. marts 2020.

13. marts: Brev fra borgmesteren