Foranstaltninger vedr. Corona-virus

Dele af Helsingør Kommune har fortsat ændret drift i forsøget på at hindre spredning af Corona-virus.

En del af Helsingør Kommunes funktioner er omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik over de områder, der fortsat har ændret drift.

 

Om Sundheds- og Ældreområdet

 

Vi arbejder med en gradvis øgning af aktivitetsniveauet i det kommunale sundhedsvæsen, i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer herfor. I den sammenhæng foretager vi en konkret og individuel vurdering af hvilken hjælp og støtte, som de enkelte borgere har behov for.

Størstedelen af driften på Sundheds- og Ældreområdet er opretholdt, men der er opgaver for borgere, der bliver udsat, og som ikke er strengt nødvendige i forhold til sundhed og hygiejne.

Gruppebaserede sundhedsindsatser genoptages under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger ift. afstand, hygiejne og rengøring. Deltagerne opfordres i øvrigt til at drøfte med egen læge, hvis de usikre på, om de bør deltage i holdundervisning. Hold øje med opstart og øvrig information på følgende sider:

• www.helsingor.dk/forløb-for-borgere-med-kronisk-sygdom
• www.helsingor.dk/lærattackle
• www.helsingor.dk/rigtigemænd
• www.helsingor.dk/rygestop
• www.helsingor.dk/jump4Fun
 
Aktivitetscentret Hamlet åbner per 1/7-2020. Aktivitetscentret Oasen åbner per 1/8- 2020. Der arbejdes på at dagcentrene vender tilbage til normal aktivitet hen over sommeren.
Forebyggelse og Visitation arbejder på fuld styrke, og tager genoptager gradvist hjemmebesøg. Visitationens telefontider er som normalt.

Alle plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter er i drift, men der er skærpede regler for besøg. Fællesaktiviteter begrænses på disse enheder.

Læs det seneste brev fra 18. september om fortsat grund til forsigtighed ved besøg på plejehjem og de midlertidige pladser

Den kommunale hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje er i drift, men grundet hjemsendte medarbejdere vurderes opgaver og indsatser for borgere løbende.

Indsatser som forebyggende hjemmebesøg og rygestop-kurser fungerer ikke som vanligt. I begrænset omfang tilbydes telefonrådgivning. Særlige online-tilbud er blevet oprettet for rygestopkurset Kom og Kvit
Borgere, der kommer i sygeplejeklinik, omvisiteres til at få sygeplejen hjemme.

Træning og genoptræning med fysisk fremmøde er genoptaget – dog i mindre grupper eller som individuel træning.

 

Om Socialområdet, herunder hjemløse

Den nyeste udvikling af corona-smitten fører til nye tiltag i samfundet. Socialområdet fortsætter sin drift under hensyntagen til retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet:

Læs om ny udgave af retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet.

Efterhånden som der kommer mere præcise udmeldinger ang. socialområdet, vil siden her blive opdateret.

Om Borgerservice og Jobcenter

Borgerservice

Borgerservice er åben for, at man kan bestille tid til pas, kørekort og NemID via digital selvbetjening.

For borgere, der er fritaget for digital post, er det også muligt at bestille via hovednummeret tlf. 49 28 28 28.

Husk at være opmærksom på de fysiske forhold i Borgerservice, hold afstand til andre, respekter afspærringer, brug håndsprit osv.

 

Jobcentret

Ledige har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Ledige har også pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret.

Jobcenterets medarbejdere arbejder delvist hjemmefra. Det betyder, at samtaler i jobcenteret primært holdes telefonisk, medmindre du har en anden aftale med din jobkonsulent.

Ansøgninger om kontanthjælp m.m. kan ske digitalt via www.helsingor.dk, men uden krav om fysisk fremmøde inden ansøgning.

 

Henvendelser til Jobcenteret, Ydelse og Borgerservice på tlf. nr. 49 28 28 28

Information til virksomheder om særlige tiltag

Hvis din virksomhed har spørgsmål om praktikforløb, løntilskudsforløb, lærepladser eller rekruttering af medarbejdere, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice på tlf. 49 28 34 06.

Hvis du har spørgsmål omkring tilladelser og godkendelser, etablering af virksomhed, iværksættervejledning, er du velkommen til at kontakte One Stop Erhverv på tlf. 49 28 25 07.

 

Erhvervshus Hovedstaden er fortsat åbent og tilgængeligt for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpepakker. 
Læs mere her eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Seneste nyt fra myndighederne

Politiet har samlet seneste nyt fra myndighederne her:

Seneste nyt fra myndighederne

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33. 
Dansk Erhvervs hotline til virksomheder Ring på tlf: 33 74 64 00.

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Som virksomhed kan du få styr på, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/covid-19 på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide.

Tjek Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Hjælpepakker

Få overblik over hjælpepakker til dansk økonomi (18. maj)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

STAR har information til virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet – fx arbejdsfordeling og lønkompensation. Du kan læse mere på STARs hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af initiativerne for at begrænse spredningen af corona-virus og ikke kan finde svarene på STARs hjemmeside.

Hotline til STARs virksomhedsservice: 72 20 03 50 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Særlige tiltag over for virksomheder på beskæftigelsesområdet

Arbejdsfordeling

Reglerne for arbejdsfordeling er blevet mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skifte af type af arbejdsfordeling undervejs. Samtidig er der oprettet en ny midlertidig mulighed for arbejdsfordeling gældende fra 14. september 2020.
Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STARs hjemmeside. Spørgsmål og svar omkring den nye, midlertidige arbejdsfordeling findes også på STARs hjemmeside.

Sygedagpenge

Arbejdsgivere har en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.
Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.
En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Om kulturinstitutioner og idrætsanlæg

Kulturinstitutioner, Kulturværftet, bibliotekerne, museerne, svømmehallen og øvrige idrætsanlæg er åbne med visse restriktioner og begrænsninger. Se mere på institutionernes hjemmesider.

Om dagtilbud og skoler

Alle skoler og dagtilbud er nu genåbnede. Der er fortsat høje krav om rengøring, hygiejne og forebyggelse af smitte, som giver en anderledes hverdag for børn og unge.

Du kan læse mere om rammerne for genåbningen af dagtilbud og skoler nedenfor

Nye rammer for genåbning i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Læs også: Dagtilbud i forbindelse med Coruna-virus

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan kontakte pladsanvisningen på telefon. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9 og kl. 12. I det tidsrum kan du ringe direkte til Pladsanvisningen på tlf. 49 28 27 37. Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post via borger.dk. Du kan bruge dette link. Sørg for at have din nem-id klar.

Hjælp til informationer på et andet sprog?

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer