Gratis mundbind til socialt udsatte

Helsingør Kommune uddeler nu gratis mundbind til kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper.

Det er et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik. Regeringen har derfor besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper. Det vil sige borgere, hvor det vil være en økonomisk byrde at købe mundbind.

For borgere i Helsingør Kommune betyder det, at man kan få udleveret gratis mundbind, hvis man selv opfatter sig som socialt udsat. Man får udleveret 5-10 stykker ad gangen.

Mundbindene uddeles inden for almindelig åbningstid i Borgerservice på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Se Borgerservices åbningstider

Du har mulighed for at få udleveret mundbind andre steder, hvis du er tilknyttet Ungeenheden, en institution, et botilbud eller er hos en anden aktør.

Kravet om mundbind i den offentlige trafik gælder foreløbig frem til den 31. oktober, og det vil være muligt at få udleveret mundbind i hele perioden.