Helsingør er frikommune

Helsingør Kommune er udvalgt som frikommune fra 2016-2020.

Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerium Helsingør Kommune til frikommune sammen med otte andre kommuner under overskriften: ”En plan for en sammenhængende indsats”.

Det betyder, at Helsingør Kommune kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder i frikommuneperioden, der løber indtil den 31. juli 2020. Eksisterende forsøg kan evt. få lov til at fortsætte lidt længere end den 31. juli 2020, hvorfor et længere tidsperspektiv indtil videre er anført vedtægten. 

Formål med at være frikommune

Helsingør Kommune indgår i et frikommunenetværk sammen med otte andre kommuner: Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune.

Kommunerne har igangsat forskellige indsatser, der skal give ny viden og erfaringer med, hvordan statslige regler og procedurer kan forenkles, så borgerne kan få en mere smidig og bedre koordineret sagsbehandling.

I Helsingør Kommune bruges status som frikommune til at arbejde tættere sammen på tværs af fagcentre om at tilbyde borgere med komplekse sagsforløb én samlet handleplan i stedet for en række individuelle handleplaner samt at give borgeren få kontaktpersoner og en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Målet med forsøgene er at fremme borgernes muligheder for at få en uddannelse, indgå på arbejdsmarkedet og/eller at øge borgernes trivsel.

Handleplanen udarbejdes i et tæt samarbejde med den enkelte borger. Det er frivilligt for den enkelte borger, om han eller hun ønsker at tage imod tilbuddet om én sammenhængende plan.

Erfaringer med arbejdsgange deles løbende på tværs af kommunerne og evalueres afslutningsvis af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter.

De fritagelsesmuligheder, der bliver anvendt i Helsingør Kommune beskrives nærmere i frikommunevedtægterne. Det er vigtigt at understrege, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data i forbindelse med frikommuneindsatsen aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

Læs frikommunevedtægterne for familier

Læs frikommunevedtægt for voksne med en rusmiddelproblematik

Læs frikommunevedtægt for voksne med erhvervet hjerneskade

Se debatindlæg fra marts 2018, hvor frikommune-borgmestre beder Christiansborg om ny lovgivning

Se debatindlæg fra august 2019 "Frikommuner til politikere: Brug vores erfaringer til ny lov for udsatte borgere"

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk