EU's borgmesterpagt og Compact og Mayors

Helsingør Kommune tilsluttede sig i 2010 den Europæiske Borgmesterpagt for klima og energi (Covenant of Mayors). Kommunen tilsluttede sig den globale sammenslutning Compact of Mayors i 2015. Covenant of Mayors for Climate and Energy blev sammenlagt med Compact of Mayors i 2017. Nu hedder det Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. Med disse følger en række forpligtigelser.

Læs mere om Global Covenant of Mayors og Helsingør Kommunes tilslutning