Job på tværs - EU/interreg projekt

Helsingør og Helsingborg er gået sammen om at skaffe kvalificeret arbejdskraft og øge pendlingen over sundet.

1. januar 2018 startede et 3-årigt EU/Interreg projekt ved navn "Job på Tværs", som har til formål at få borgere og virksomheder til at se Øresundsregionen som et sammenhængende arbejdsmarked og dermed øge arbejdspendlingen over sundet.

Indsatsområder/brancher

Projektet afgrænser sig til fem forskellige indsatsområder

 • SOSU området.
 • Lager/transport/logistik.
 • Bygge- og anlægsområdet.
 • Service/turisme/handel/ restaurant.
 • Akademiker.

Områderne er valgte, da der er stor efterspørgsel på arbejdskraft, og der samtidig er mulighed for at skabe synergi mellem de to arbejdsmarkeder, dels ved at få volumen i opkvalificerings/uddannelsesforløb og ved at synliggøre jobs ved minijobmesser på begge sider af sundet.

Aktiviteter

Projektet opdeles i fire aktivitetsområder:

 • Kortlægning af virksomhedernes behov.
 • Opkvalificering af potentielle arbejdspendlere.
 • Matchning ved minimesser.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere.

Kortlægning af behov

Gennem dialog med virksomhederne og brancheorganisationer kortlægges virksomhedernes behov for arbejdskraft, inden for de udvalgte brancher. Denne viden kan bidrage til en bedre service af virksomhederne, hvor der opnås et bedre match mellem virksomheder og borgere. Endvidere kortlægges det, hvordan HH sammen kan opkvalificere og understøtte ledige borgere.

 

Opkvalificering (korte kursusforløb)

Målrettet indsats over for de arbejdssøgende og understøtte, at de får de kompetenceløft, der er nødvendige for at komme videre i job eller uddannelse, inden for de udvalgte brancher. Ved at de arbejdssøgende fra begge lande deltager sammen på kursus, vil sprogbarrieren blive mindre og kan dermed også bidrage til, at kursisterne ser hele Øresundsregionen som ét arbejdsmarked. Der forventes 1-2 forløb årligt inden for hvert fokusområde.

Målrettet matchning af virksomheder og arbejdssøgende (pop-op-messer, speeddating mv.)

Med udgangspunkt i virksomhedernes behov arrangeres branchespecifikke Pop-op-messer, speed-dating ol. for arbejdssøgende inden for de udvalgte brancher. Messerne bygger videre på de gode erfaringer fra HH Jobmessen og efterkommer den efterspørgsel på små branchespecifikke messer, som virksomhederne har givet udtryk for på HH Jobmesserne. Der forventes 1-2 Pop-op messer årligt inden for hvert fokusområde.

 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af medarbejdere, således at de kan informere potentielle jobpendlere om mulighederne for at arbejde på den anden side af sundet. Målet med kompetenceudvikling er at øge kendskabet til det fælles arbejdsmarked og udvikle metoder og skabe netværk.

 

Organisation

Projektets partnere er Helsingborgs Stad ved Arbetsmarknadsförvaltningen (Lead partner) og Helsingør Kommune ved Center for Job, Borgerservice og Teknologi (med projektmedarbejder fra Center for Erhverv, Politik. Samarbejdspartnere er ØresundDirekt, Erhvervsskolen Nordsjælland, Yrkeshögskolan, Erhvervslivet, Brancheorganisationer og omegnskommuner, når det er relevant.

 

Projektperiode

1. januar 2018 – 31. december 2020.

 

Forventede effekter

På kort sigt er det forventede resultat at:

 • Virksomhederne vil betragte Helsingør Kommune som en attraktiv samarbejdspartner, hvor Jobcenteret i endnu videre omfang kan understøtte virksomheder med at få den efterspurgte arbejdskraft.
 • Flere ledige kommer i job, og grænsependlingen øges ved at potentielle arbejdspendlere er blevet oplyst om muligheder og perspektiver ved at arbejde på den anden side af sundet.

På lang sigt er det forventede resultat at:

 • Virksomheder inden for de udvalgte brancher i langt videre omfang end i dag får den arbejdskraft, som de efterspørger.
 • Flere ledige kommer i job, og grænsependlingen øges synligt. Det forventes, at projektet vil medføre, at 200 borgere vil arbejdspendle fra Sverige Danmark, og 30 borgere vil pendle fra Danmark til Sverige inden for projektets løbetid.
 • Medarbejderne i hhv. Helsingør og Helsingborg ser Øresundsregionen som et sammenhængende arbejdsmarked og naturligt visiterer ledige til jobs på den anden side af sundet.

 

Jobcenter og Ydelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jobogydelse@helsingor.dk