Fælleslegatet for Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har et fælleslegat, der uddeles en gang om året. Fælleslegatet er en række mindre legater, der er slået sammen.

Fælleslegatet kan søges af personer med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune, der ikke har formue og ikke ejer fast ejendom.

Ansøgere, der kan komme i betragtning til en legatportion er:

  • enlige forsørgere med børn under 18 år
  • forsørgere på overførselsindkomst med børn under 18 år
  • førtids- og folkepensionister uden formue

Der udbetales max. en legatportion pr. husstand.

Legatportionens størrelse er afhængig af hvor mange ansøgninger, vi modtager - men den vil typisk ligge på ca. 200-500 kr. pr. legatportion.

Ansøgningen skal kortfattet indeholde oplysning om følgende:

  • dit fulde navn
  • din folkeregisteradresse
  • dit cpr.nr.

Ansøgere der er berettiget til en legatportion får beløbet indsat på deres NemKonto senest fredag den 13. december 2019.

Vi skal modtage din ansøgning med morgenposten, eller digitalt med din NemID senest kl. 9 fredag den 1. november 2019.

Gå til det digitale ansøgningsskema

Eller med post til:

Helsingør Kommune
Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
Mærket: Fælleslegat
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk